Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Den foreløbige erhvervstillidsindikator stiger til 67 i juni mod 51,3 i maj.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den foreløbige er­hverv­stil­lids­in­di­ka­tor stiger til 67 i juni mod 51,3 i maj. Dermed fortsætter tilliden til økonomien hos virksomhederne den stigende tendens oven på historisk store dyk i april, hvor den ramte sit laveste nogensinde. Dansk erhvervsliv er blevet ramt af en enorm kraft fra Coronakrisen, som har sat finanskrisens kraft til vægs, hvor virk­som­heds­til­li­den er dykket til det laveste i 30 år. Og statistikken går vel at ”kun” mærke tilbage til 1990. Trods den forbedrede tillid i juni, er vi endnu et godt stykke fra niveauet inden krisen, hvor den lød på plussiden af 100.

Efter et par mildest talt rystende måneder for virksomhederne smider de en del af pessimismen over borde, som ellers har været en fast bestanddel af erhvervslivet siden april. Det er dog langtfra ensbetydende med, at der hersker optimisme og glade dage, og virksomhederne er tydeligvis fortsat trængte, men man hænger altså lidt mindre med mulen end tidligere. Det er en helt naturlig konsekvens af erhvervslivet, efterspørgslen og samfundet som helhed genåbner, og at der dermed kommer mere gang i hjulene. Det er positivt, og det skal vi glæde os over, men også huske på, at der stadig er kraftige vinde på spil, som kan vælte det korthus, som langsomt er ved at blive stablet på benene igen.

I samtlige erhverv stiger tilliden til den økonomiske situation, som spænder over service, detail, industri og bygge & anlæg. Samtidig er der generelt også færre virksomheder, som ser en risiko for at må dreje nøglen om over de kommende tre måneder, hvilket er utrolig glædelig læsning! Det er imidlertid fortsat ser­vi­ce­er­hver­ve­ne, hvor humøret er i stampe trods en mindre forbedring i juni, men vi forudser, at der er en lysere fremtid i vente for ser­vi­ce­er­hver­ve­ne.

Et op­mærk­som­heds­punkt for industrien er dog, at der er stadig flere in­du­stri­virk­som­he­der­ne, som oplever en dalende omsætning den seneste måned. Det er alene en stigning på marginalen med 60% i juni mod 58% i maj, men i april var andelen på 52%. Selvom det er en marginal stigning i juni, så er retningen den forkerte med flere virksomheder, som bliver ramt på omsætningen, og netop det billede er en af mine helt store risici for dansk økonomi, hvor coronakrisen sætter dybere spor i de virksomheder som ikke blev hårdest ramt i første omgang. For de øvrige erhverv går man i retning af, at stadig færre virksomheder oplevede faldende omsætning i juni.

Lyset for enden af coronatunnelen bliver stadig kraftigere med mere generelt mere positive toner fra virksomhederne, selvom udviklingen ikke er helt pletfri. Vi har i en længere periode forventet, at tilliden ramte bunden i april, hvilket dagens tal synes at bekræfte. Og det bidrager til den optimismes, som jeg selv sidder med, selvom det er og bliver en yderst skrøbelig tid, vi står i. Det vil imidlertid være naivt at afblæse ccoronakrisen for denne omgang og forvente, at det kun kan gå fremad herfra. Vi går ind i en skrøbelig økonomisk tid med store risici, hvor de største udgøres af et privatforbrug i stampe, at flere brancher bliver endnu hårdere ramt i en anden økonomisk bølge, en væsentlig nedgang i eksporten og så naturligvis en eventuel 2. smittebølge. Af selvsamme årsag er det derfor fornuftigt med den politiske aftale fra forleden nat, som fortsat understøtter økonomien. Vores hovedscenarie er uændret, at vi ser ind i en meget dyb, men også korterevarende recession. Dansk økonomi er og bliver unægteligt hårdt ramt, men der er mange elementer, som gør os fortrøst­nings­ful­de i en ellers mørk tid.  Risikoen for en langvarig recession er dog stadig intakt.

Relaterede artikler