Danske virksomheder holder konkurser fra døren

Mange virksomheder går en bekymrende tid i møde, hvor en ganske høj andel ser en vis risiko for at må gå konkurs.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at 179 aktive virksomheder gik konkurs i juli. Det er et omfang, som er fuldstændig i tråd med helt almindelige tider uden coronakrise - og sådan har det i bund og grund set ud siden coronakrisens indtog. Til sammenligning var der i løbet af 2019 i gennemsnit 214 konkurser blandt aktive virksomheder om måneden, mens der under coronakrisen i gennemsnit har været 180 konkurser.

De danske virksomheder holder fortsat konkurserne fra døren, men det aktuelle konkursomfang maler et glansbillede af den reelle situation. Dansk erhvervsliv har været igennem en ekstremt svær periode, hvor mange virksomheder er fortsat trængte. Og det tvivler jeg kraftigt på ikke kommer til at afføde en stigning i antallet af konkurser. Store dele blev på kort tid fejet væk under benene for mange virksomheder, hvilket kommer til at trække dybe og længerevarende spor. Og for nogle vedkommende så dybe spor, at nøglen må drejes om. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at de hurtige og omfattende hjælpepakker har været med til at holde en vis hånd under dansk økonomi og en del virksomheder, men kommer ikke til at redde alles overlevelse, når vi bevæger et stykke længere frem i tiden.

I begyndelsen af coronakrisen var kon­kurs­sta­ti­stik­ken decideret ubrugelig, da Sø- og Handelsrettens samt Skif­te­ret­ter­nes var nøddrift fra 12. marts til 26. april som følge af nedlukningen, og kon­kurs­be­gæ­rin­ger ikke kunne behandles. Men den gode nyhed er foreløbig, at vi endnu ikke har set en stigning i antallet af kon­kurs­be­gæ­rin­ger heller. Selvom vi forventer, at pilen peger op, så kan vi godt tillade os at glæde og en smule over, at vi endnu ikke har set det. Så langt så godt. De seneste 8 uger har der i gennemsnit været 115 begæringer om konkurs om ugen. Til sammenligning har der siden begyndelsen af 2019 i gennemsnit været knap 160 kon­kurs­be­gæ­rin­ger om ugen.

Mange virksomheder går en bekymrende tid i møde, hvor en ganske høj andel ser en vis risiko for at må gå konkurs over de kommende tre måneder. I runde tal er der tale om, at omkring hver 10. virksomhed ser en vis risiko - i større eller mindre grad - for at må lade sig afvikle over de kommende tre måneder som følge af coronavirussen. Det er et klart op­mærk­som­heds­punkt for økonomien.

Ser vi på tabet jobs som følge af konkurser, så forsvandt der 1.295 jobs i juli. Det er i den højere ende og skyldes ifølge Danmarks Statistik især konkurser i turisme- og luft­farts­bran­chen. Hertil er der også en markant stigning i jobtab som følge af konkurser i blandt andet hotel- og restauration, transport samt er­hvervs­ser­vi­ce. Det er med andre ord i nogle af de brancher, som også er blevet både først og hårdest ramt som følge af coronakrisen. Med en forventet stigning i konkurser forventer vi tilsvarende, at det, blandt flere årsager, vil bidrage til flere tabte jobs og en højere ledighed over den kommende tid. Samtidig ser vi også mange virksomheder gå omkostningerne igennem for at imødekomme om­sæt­nings­ta­bet og en potentielt ny virkelighed. Det kan i en lang række tilfælde resultere i at skære i me­d­ar­bej­der­sta­ben.

Vi forventer uændret en relativt kort, men ekstremt dyb, nedgang i dansk økonomi. Den dybe recession vil unægtelig få flere virksomheder til at gå konkurs, men vi vil også se det ske over en ganske kort periode. Vi taler for nu ikke om en længerevarende krise med en længere periode med konkurser. Risikoen for, at det kan ende ud i en langvarig krise er dog fortsat til stede. Særligt et privatforbrug i stampe, en markant nedgang i eksporten eller en 2. smittebølge med ny smittefrygt og nedlukning kan blive afgørende for, om krisen ændrer karakter fra at være kort til lang. En del virksomheder står i en økonomisk skrøbelig tid.

Relaterede artikler