Dansk økonomi bedre gennem første del af krisen – men langt fra godt

Hele verdensøkonomien er hårdt presset af coronakrisen, og det er næppe gået nogens opmærksomhed forbi.

Mindre men godkendt økonomisk håndsrækning til virusramt økonomi

Hele ver­den­s­ø­ko­no­mi­en er hårdt presset af coronakrisen, og det er næppe gået nogens opmærksomhed forbi. Den seneste måneds tid har vi fået mere syn for sagen, da BNP-tallene er begyndt at rulle ind. Vi vidste godt, det ville blive grimt, og det blev det også. I 2. kvartal faldt BNP herhjemme med historiske 6,9 procent, men ser vi udover landets grænser, så er Danmark mildere ramt end mange andre.

Det ville være nemt at forfalde til en positiv fortælling om, at vi har klaret os bedre igennem krisen end andre lande. Men ærlig talt har jeg svært ved at se noget som helst optimistisk i et historisk stort tilbageslag på 6,9 procent. Beskæftigelsen er faldet med 74.000 personer, og 50.000 flere har meldt sig ledige. Det oser ikke ligefrem af gode tider, uanset hvordan man vender og drejer det.

Ser man på de udenlandske tilbageslag, bliver jeg faktisk bare mere bekymret for Danmarks økonomiske udsigter, da det gør det svært at være optimistisk på eksportens vegne. Danmark er en lille åben økonomi, hvor over halvdelen af vores BNP kommer fra eksport, og samlet set beskæftiger eksporten omkring 860.000 lønmodtagere. Det er altså jobs, hvor frem­tids­ud­sig­ter­ne nu er mere usikre end for bare et halvt år siden. Vi har en mindre konjunk­tur­føl­som eksport end andre lande, med fokus på medicin og vindmøller, men en verdensøkonomi i knæ vil også ramme den danske eksport.

Indtil videre har eksporten klaret sig flot igennem krisen, netop fordi me­di­ci­nal­sek­to­ren har holdt hånden under eksporten. Fraregner man me­di­ci­nal­sek­to­ren er eksporten faldet med over 6 procent siden krisens start, og det vidner netop om, at det økonomiske tilbageslag i udlandet også har konsekvenser for vores eksport. Det svarer til, at eksporten med et slag er banket år tilbage i tiden.

Ser vi på de nyeste tal for er­hverv­stil­li­den i en lang række af vores sam­han­dels­part­ne­re, i form af PMI-indeksene, tyder de seneste meldinger på, at opsvinget ikke rigtig brager frem, som vi havde håbet. Det er bekymrende, for en hurtig genopretning af dansk økonomi afhænger af, at eksporten hurtigt kommer igen. Det viser bare med al tydelig, hvor skrøbelig en situation vores eksport står i, som i høj grad også er betinget af den udenlandske smittestigning, nye nedlukninger og genopretning.

Med helt i toppen af vores risikoliste for dansk økonomi finder vi netop en eksport, som fastholder det lave niveau i længere tid, og skal vi oprigtigt drage et lettelsens suk, skal vi have væsentligt flere gode nyheder fra det udenlandske erhvervsliv. Når jeg så alligevel ikke er klar til at afskrive den danske eksport, skyldes det, at både politikerne og cen­tral­ban­ker­ne har været meget hurtigt ude og understøtte økonomien. Man har også tilkendegivet, at man ikke behøver at være færdig med at stimulere økonomien, hvis der måtte være behov for det. Jeg tror derfor, at vi vil se en bedring de kommende måneder.

Det er dog ikke kun i udlandet, at vi ser risici i forhold til det danske opsving. På den indenlandske front er risiciene særligt et privatforbrug i stampe, samt at krisen vil sprede sig som ringe i vandet fra de i starten mest udsatte brancher til den resterende del af økonomien. Hertil kommer frygten for nye smittebølger, som vi de sidste par måneder har set flere steder i udlandet hurtigt kan vende tilbage.

Vi står i en ekstremt skrøbelig tid, men på trods af risici er jeg overordnet optimistisk for et hurtigt opsving. Ar­bejds­mar­ke­det viser bedre takter, end jeg havde forventet, og dertil var dansk økonomi inden coronakrisen bundsolid. Vi havde ingen synderlige ubalancer, boligmarkedet afspejlede den realøkonomiske udvikling, forbrugerne havde brugt opsvinget til at konsolidere deres økonomi, og statens finanser var kernesunde. Alt i alt kom tilbageslaget til økonomien på et meget godt tidspunkt, når det nu skulle være. Netop denne timing betyder også, at jeg stadig er rimelig fortrøst­nings­fuld omkring, at vi ser ind i et kort tilbageslag. Men den deciderede glæde over, at dansk økonomi er gået relativt set mildere gennem krisen end mange af vores største sam­han­delslan­de, får hurtigt sin ende.

Bragt i Euroinvestor 2. september 

Relaterede artikler