Dansk erhvervstillid synker til bunds

Den samlede tillidsindikator Danmark rammer også sit laveste nogensinde.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Lidt svagere takter fra industrien

Danmarks Statistik har netop offentliggjort det endelige konjunk­tur­ba­ro­me­ter for dansk erhvervsliv, og det er mildest talt grufuld læsning. Vi så allerede i den foreløbige læsning for et par uger siden, at er­hverv­stil­li­den dykkede til sit laveste nogensinde, hvor den gik fra 95,5 i marts til 50,5 i april. Og de endelige tal for april fastholder den position i bunden. Statistikken går vel at mærke tilbage til 1990!

Helt det samme ser vi for den samlede til­lids­in­di­ka­tor Danmark, som er en sammenvejning af forbruger- og er­hverv­stil­li­den. Den rammer også sit laveste nogensinde her i april med et fald til 51,3 mod 94,1 i sidste måned.

Coronakrisen har ramt med en enorm kraft og overgår med længder finanskrisen for erhvervslivet. Er­hverv­stil­li­den synker helt til bunds med de her tal, hvor humøret aktuelt er på sit laveste i 30 år – og formentlig endnu længere, eftersom statistikken ikke går længere tilbage. Billedet er i det store og hele meget det samme i den øvrige del af verden med tillidsindeks, der banker ned.

Tager vi et spadestik dybere i dagens statistik, så er det foruroligende, at det især er for­vent­nin­ger­ne til fremtiden, så får hug i er­hverv­stil­li­den. Det er altså ikke alene den nuværende situation, mens også vurderingen for fremtiden, hvilket vidner om en tåget og stresset tid, som virksomhederne går ind i.

Ser vi på de enkelte erhverv, så dykker tilliden i hver og en. Ingen går fri, men værst går det for sig i ser­vi­ce­er­hver­ve­ne, hvilket er et klart billede på nedlukningen af store dele af Danmark. I tillæg har Danmarks Statistik spurgt virksomhederne, hvorvidt de er påvirkede af Coronavirussen, og her er det ligeledes ser­vi­ce­er­hver­ve­ne, som vurderer sig mest påvirkede. Også detailhandlen scorer højt på påvirkningen af Corona, men det skal også ses i lyset af, at visse virksomheder indenfor detail ligefrem er positivt påvirkede af. Således svarer hver tredje de­tail­virk­som­hed, at de har oplevet øget omsætning den seneste måned. Også industrien og bygge- og anlæg er påvirkede, men i mindre grad end i serviceerhverv og detail.

Selvom dagens tal er grufuld læsning, så forventer vi fortsat, at der er tale om en ekstremt dyb, men også kortvarig recession. For det første stod dansk økonomi bundsolidt allerede inden Coronakrisen ramte uden væsentlige ubalancer, rekordhøj beskæftigelse og sunde offentlige finanser. For det andet har man fra politisk side været hurtig ude med hjælpepakker, som er en gigantisk økonomisk håndsrækning i en trængt tid, og vi har på ingen måde set det sidste endnu. For det tredje går det en anelse hurtigere med genåbningen end først forventet, og det giver forhåbning forude – også for erhvervslivet, som ligeledes vil afspejle sig i er­hverv­stil­li­den. Vi skal dog huske os selv på, at risikoen for en langvarig recession stadig er stor og intakt, og det taler dagens tal bestemt heller ikke imod. Vi navigerer i øjeblikket i et økonomisk ukendt territorie, og så genopretningen i dansk økonomi samtidig afhængig af udviklingen udenfor landets grænser.

Relaterede artikler