Dansk erhvervstillid holder fast i bundniveau ovenpå historisk dyk i april

Med dagens tal stabiliserer tilliden sig i de danske virksomheder, men holder samtidig fast i det meget lave niveau.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Lidt svagere takter fra industrien

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den foreløbige er­hverv­stil­lids­in­di­ka­tor stiger en anelse til 51,3 i maj mod 50,5 i april. Med dagens tal stabiliserer tilliden sig i de danske virksomheder, men holder samtidig fast i det meget lave niveau ovenpå det historisk store dyk i april, hvor den ramte sit laveste nogensinde. Statistikken går vel at mærke tilbage til 1990, og den hidtidige bundrekord har indtil nu lydt på ca. 60 tilbage i 2009 i forbindelse med finanskrisen.

Dansk erhvervsliv er ramt af en enorm kraft fra Coronakrisen, som sætter finanskrisen til vægs, og virk­som­he­der­nes tillid til økonomien er dykket til det laveste i 30 år. Selvom tilliden retter sig en anelse her i maj, så er virksomhederne tydeligt trængte. Det er historisk det her, og desværre med negativt fortegn. Det er desuden ikke noget, som er forbeholdt danske virksomheder, men det er et globalt fænomen med dykkende virk­som­heds­til­lid i forbindelse med Coronaens hærgen.

Ser vi på de enkelte erhverv, så er det fortsat ser­vi­ce­er­hver­ve­ne, som er ekstremt hårdt ramte. Men ingen går altså fri af Coronakrisen, hvor tilliden også er banket ned i detail, bygge og anlæg samt i industrien i de seneste måneder. Dog retter tilliden sig her i maj særligt i detail, hvilket i høj grad hænger sammen med den fulde genåbning af detailhandlen. Desuden forventer vi, at den aktuelle gradvise genåbning kommer til at rykke yderligere på billedet.

Lyset for enden af tunnelen bliver stærkere

En vigtig del af historien om Coronakrisen og danske virksomheders humør er, at den gradvise genåbning allerede er begyndt i Danmark. Og det påvirker af naturlige årsager flere og flere virksomheder positivt. Først med de liberale erhverv som frisører og kørelærere, sidenhen den fulde detailhandel og på mandag re­stau­ra­tions­bran­chen.

Siden indsamlingen af data til den foreløbige erhvervstillid er og vil flere dele af økonomien åbne yderligere op. Det lægger et fundament for, at tilliden hos de danske virksomheder har ramt bunden for nu og kan stige herfra. Formentlig endda allerede i den endelige opgørelse for maj. En stigning i er­hverv­stil­li­den er dog betinget af, at den gradvise genåbning overdøver den fortsatte trængte danske økonomi som helhed og den ellers negative afsmitning på erhvervslivet. Med andre ord står en stigning i er­hverv­stil­li­den ikke mejslet i sten, men vi forventer det. Vi ser dog ikke lige foreløbig, at tilliden kommer tilbage på samme niveau som inden Coronakrisen, da de økonomiske konsekvenser vil sætte langvarige spor.

Vores hovedscenarie er uændret, at vi ser ind i en meget dyb, men også korterevarende recession. Coronakrisen har dog ramt en solid og velbalanceret dansk økonomi med rekordhøj beskæftigelse og sunde offentlige finanser, som udgør et solidt fundament for de store og hurtige hjælpepakker, man fra politisk side har rullet ud. Dansk økonomi er og bliver unægteligt hårdt ramt, men der er mange elementer, som gør os fortrøst­nings­ful­de i en ellers mørk tid.  Risikoen for en langvarig recession er dog stadig intakt.

Relaterede artikler