Dansk eksport faldt i februar - kun toppen af isbjerget

Faldet i februar kommer især indenfor eksport af maskiner.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Udenlandske faktorer har trykket virksomhedernes humør i bund

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at eksporten faldt i februar. Således faldt vareeksporten ekskl. skibe, fly, brændsel mv. med 2,3% i februar sammenlignet med måneden før.

Størrelsen på faldet er vel at mærke ikke i en unormal størrelse, men selvom man skal være varsom med at se for meget ind i en enkelt måneds tal, så kommer vi ikke udenom, at det er ikke rar læsning med tanke på, at Coronakrisen i februar langt fra havde ramt fuldt ud. Også importen faldt i februar, hvor faldet lød på 2%.

Det her er alene en lille top på et større isbjerget for, hvad der formentlig venter i eks­port­ned­gan­gen over den kommende tid. Cor­o­na­pan­de­mi­en har lukket hele lande ned og sat en brat opbremsning i landes både indenlandske såvel som udenlandske køb af varer. Og her står Danmark med stor eksportsektor i den grad i skudlinjen, som kommer ovenpå, at netop eksporten har holdt liv store dele af den danske vækst sidste år. En lille trøst er, at vi har en mindre konjunk­tur­føl­som eksport med et højt fokus på medicin og vindmøller, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at de kommende måneders tal kommer til at gøre ekstremt ondt.

Faldet i februar kommer især indenfor eksport af maskiner, mens me­di­ci­n­eks­por­ten er gået markant frem. Der er især eksport indenfor EU, som gik tilbage, mens vores eksport mod USA steg pænt. Særligt vores medicineksport til USA er steget markant over den seneste tid.

Vi forventer, at dansk økonomi bliver ramt af en meget dyb men kortvarig recession. Med til at gøre recessionen kortvarig er, at der fra politisk side er indført tiltag på meget kort tid, som skal afbøde og sørge for genopretning, sammen med, at der ikke var store ubalancer i økonomien inden Coronakrisen. Dog ser vi store dele af eksporten fortsat vil stå i stampe, når den indenlandske danske økonomi kommer på den anden side. Det skyldes, at vi ser endnu større økonomisk tilbagegang og langsommere genopretning udenfor landets grænser, hvilket vil holde snor i det danske vækstspor ovenpå krisen.

Relaterede artikler