Danmark har de højeste forbrugerpriser i EU

Danmark har et prisniveau, der var 37 pct. over EU-gennemsnittet i 2019.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Danmark har de højeste forbrugerpriser i EU

I Danmark kostede varer og tjenester gennemsnitligt 37 pct. mere end EU-gennemsnittet i 2019, når man måler med for­bru­ger­pri­ser­ne, viser netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik, som er baseret på Eurostats pris­sam­men­lig­nings­un­der­sø­gel­se. Det betyder, at vi i Danmark har de højeste priser i EU. Det er kun de såkaldte EFTA-lande Schweiz, Island og Norge, som har et prisniveau, der er endnu højere end det danske med henholdsvis 60, 54 og 40 pct. over EU-gennemsnittet.

Vi skal et stykke ned af stigen, før vi finder Danmarks nærmeste forfølgere, hvor vi finder Irland og Luxembourg med et prisniveau, der er henholdsvis 31 og 28 pct. over EU-gennemsnittet. I den anden ende af skalaen finder vi lande som Bulgarien og Rumænien, som har et prisniveau, der lå på lidt over halvdelen af EU-gennemsnittet.

Ser vi dagens tal i et bredere perspektiv, så er det ikke en ny tendens, at Danmark har et højere prisniveau end de andre EU-lande. Generelt er Danmark også et land med et højere vel­stands­ni­veau, hvilket giver højere lønninger og dermed priser. Derudover er det heller ikke uden betydning, at moms og afgifter er i den høje ende i forhold til de øvrige EU-lande.

Priserne bevæger sig i disse år langsomt, og i år er det gået fra langsomt til ekstremt langsomt, hvor priserne blot steg med 0,5 pct. i november herhjemme sammenlignet med samme tid sidste år. Det betyder, at Danmark ligger nogenlunde på EU-gennemsnittet, når vi sammenligner inflationen på tværs af landegrænserne. Det er især dyrere cigaretter, som trækker op i inflationen herhjemme, mens det er på fødevarer, hvis vi ser på EU som helhed. I lyset af en nogenlunde ens prisudvikling er der altså ikke udsigt til, at de danske varer og tjenester bliver relativt billigere sammenlignet med EU-landene i 2020.

Fødevarer er dyrest i Danmark

Kigger vi et lag dybere i tallene, så kan vi se, at prisniveauet på fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer i Danmark er det højeste i EU i 2019 med 30 pct. over EU-gennemsnittet. Igen overgås dette dog af de såkaldte EFTA-lande Schweiz, Norge og Island, hvor prisniveauet er hhv. 64, 58 og 41 pct. over EU-gennemsnittet. De billigste fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer findes i Rumænien og Polen.

Tager vi et kig på nogle af de poster som trækker op i prisniveauet i Danmark, er det fx brød- og kornprodukter som ligger 54 pct. over EU-gennemsnittet.

Et af de (få) steder, hvor Danmark ligger i nærheden af EU-gennemsnittet er på møbler og boligudstyr, hvor vi ligger 1 pct. under EU-gennemsnittet.

Relaterede artikler