Coronavirus ses næsten ikke i nyopslåede stillinger - men bag facaden lurer en lidt anden sandhed

Der blev i marts blev slået 19.271 nye stillinger op.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Stort set uændret beskæftigelse

I dag har Jobindsats offentliggjort deres månedlige statistik for nyopslåede stillinger, og på facaden er der tale om relativt positiv læsning. Dagens tal afslører nemlig, at der i marts blev slået 19.271 nye stillinger op. Til sammenligning blev der slået 22.251 stillinger op måneden før, og gennemsnittet for det seneste års tid lyder på omkring 22.000. I det lys er der tale om et ret lille fald og ikke noget ud over normalen.

Faldet i jobopslag i marts er egentlig nogenlunde begrænset, som på facaden kan tolkes positivt i en tid, hvor der ellers er økonomisk bulder og brag fra Corona og nedlukning af store dele af økonomien. Men bag den umiddelbart positive facade lurer en lidt anden sandhed. Vi skal nemlig se det i sammenhæng med, at der normalt er en stigning i nyopslåede stillinger netop i marts måned. Og det modsatte er altså tilfældet i år med et fald, hvor der ellers har været en pæn stigning for måneden de seneste 10 år i streg uden undtagelse. Så dagens ellers relativt positive joblæsning på facaden bliver til en lidt mere negativ nyhed bag facaden.

De seneste 10 års stigning i jobopslag i marts er af varierende størrelse, men løber i gennemsnit op i mere end 2.000 i forhold til februar. I den sammenligning bliver årets fald på 3.000 stillet i et helt andet og væsentligt mere dystert lys. Med andre ord kan der spores Coronavirus i antallet af nyopslåede stillinger, hvilket er i tråd med den generelle negative udvikling for ar­bejds­mar­ke­det i øjeblikket.

Ledigheden steg i marts med omkring 37.000 personer, siden store dele af landet blev lukke ned. Og tallet er steget yderligere med rundt regnet 10.000 her i første halvdel af april, og vi forventer hertil, at tallet skal yderligere et godt stykke op. Det er enorme tal, som sætter de værste måneder under finanskrisen til vægs, som lød på i omegnen af 10.000 om måneden.

Det er naturligt også at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor omfanget af jobopslag ikke går helt i bund, når vi står i en tid, hvor ledigheden brager op, og efterspørgslen efter arbejdskraft bør være sit laveste. Men der vil stadig være virksomheder, som har oprustet, herunder dag­lig­va­re­bu­tik­ker. Samtidig er der stadig behov for genbesættelse af mange stillinger i forbindelse med de generelle jobskifte i samfundet. Til sammenligning kom antallet af nyopslåede stillinger aldrig for alvor under 10.000 om måneden under den finansielle krise. Der hersker dog ingen tvivl om, at jeg forventer, at antallet af jobopslag kommer til at falde yderligere over de kommende måneder, hvilket også har ligget under normalen i de første uger af april. Men helt i bund kommer vi ikke.

Relaterede artikler