Coronakrisen går fortsat uden om konkurserne

Der var 183 aktive virksomheder, som gik konkurs i september.

Største fald i eksporten siden finanskrisen - men medicin dulmer slaget

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 183 aktive virksomheder, som gik konkurs i september. Det er derved stort set uændret fra august 185 konkurser. Antallet af konkurser ligger stadig lavt, og ser vi på perioden marts til september, er der knap 12 procent færre sammenlignet med samme periode sidste år.

Når vi ikke ser, at coronakrisen påvirker antallet af konkurser, skyldes det flere elementer. Dansk økonomi var i rigtig god forfatning da krisen ramte, og fra politisk side var man hurtigt ude med flere hjælpepakker til erhvervslivet. Det har været med til at holde hånden under store dele af erhvervslivet. Når antallet af konkurser ikke er højere, betyder det ikke at erhvervslivet ikke er presset. Ser vi på er­hverv­stil­li­den er den stadig markant lavere end inden krisen. Rigtig mange virksomheder skal i dag navigere i en ny økonomisk virkelighed med restriktioner og lavere efterspørgsel. Ifølge Danmarks Statistik melder langt størstedelen af virksomhederne fortsat om at være påvirkede af cor­o­navirus­sens restriktioner ved en spørgerunde. Ser vi på virksomhederne indenfor industri, service og detailbranchen melder 9 ud af 10 virksomheder, at de er påvirkede af coronakrisen. Dog kan visse virksomheder også være decideret positivt påvirkede, hvilket særligt ses i detailhandlen.

I Danmarks Statisk sidste spørgerunde var der heldigvis kun meget få virksomheder, som meldte om nogen eller lille risiko for at skulle afvikle sig selv over de kommende måneder. Her er det dog vigtigt at være opmærksom på, at spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­sen blev foretaget inden mange af de nye restriktioner i september, trådte i kraft, hvorfor målingen er for optimistisk. Vi forventer, at pilen vil komme til at pege op for konkurser længere ude i fremtiden.

Zoomer vi ind på antallet af tabte jobs, som følge af konkurser, så gik der 1155 jobs tabt i september. Fra marts til september er der tabt 25 procent flere jobs end i samme periode sidste år. De tabte jobs kommer primært fra de brancher som er hårdest ramt som hoteller og restauranter, hvor man også er meget be­skæf­ti­gel­ses­tun­ge. Med en forventet stigning i konkurser forventer vi også at antallet af tabte jobs vil stige. Samtidig ser vi også mange virksomheder stå i en trimme periode, hvor antallet af medarbejdere skal tilpasses den nye økonomiske virkelighed, hvorfor vi samlet set forventer, at ledigheden vil stige.

Vi forventer fortsat en relativt kort, men ekstremt dyb, nedgang i dansk økonomi. Det store slag til dansk økonomi vil unægtelig få flere virksomheder til at gå konkurs, men vi vil også se det ske over en ganske kort periode. Sand­syn­lig­he­den er dog steget for en længerevarende krise – og skifter krisen karakter, vil vi også se en større stigning i antallet af konkurser.

Relaterede artikler