Byggebeskæftigelsen peger igen op

Den samlede beskæftigelse indenfor byggeriet lyder nu på 176.573 personer.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Største antal nye ledige i 3 måneder - men mange afmeldinger holder ledighedskøen nogenlunde i skak

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen steg med 1.207 personer i 3. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving. Den samlede beskæftigelse indenfor byggeriet lyder nu på 176.573 personer

Beskæftigelsen indenfor byggeriet viser igen fremgang, og det ser vi da også kun god grund til. Vi taler om genopretning og fremdrift i økonomien, som giver sig udslag i be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang. Hertil er boligmarkedet kommet nådigt gennem krisen, hvilket i den grad er positivt for byggeriet og beskæftigelsen, da det holder appetitten oppe for nybyggeri og ved­li­ge­hol­del­se af boligen. Samtidig har man fra politisk side besluttet af droppe anlægslofterne for kommuner og regioner i år og fremrykke offentlige investeringer. Vi har gennem hele coronakrisen været ganske fortrøst­nings­ful­de på byg­ge­be­skæf­ti­gel­sens vegne, og det bekræfter dagens tal os i.

Selvom byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen steg i 3. kvartal, så er den ikke gået helt udenom krisen. I 2. kvartal blev byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen med ét slag sendt mere end 1 år tilbage og ligger fortsat 3.800 personer lavere end inden krisen. Faldet i 2. kvartal var imidlertid mildere end i andre be­skæf­ti­gel­ses­gre­ne, hvilket er i helt tråd med forventningen og krisens karakter.

I den seneste rundspørge hos de danske virksomheder, som stammer fra september, er det også netop indenfor bygge og anlæg, at man er mindst påvirkede af coronakrisens restriktioner. Her svarer hele 54%, at de ikke er påvirkede, mens 40% svarer, at de alene oplever en lille påvirkning. Til sammenligning svar blot i omegnen af 10%-20% af virksomhederne indenfor industrien, service og detail, at de ikke er påvirkede af re­strik­tio­ner­ne.

Fundamentet for byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen ser fremadrettet også ganske fornuftig ud, men træerne vokser nu ikke ind himlen. Med et økonomisk tilbageslag i dansk økonomi af historiske dimensioner er risikoen, at det kan udmønte sig i andre afledte tilbagegange. Blandt andet ser vi uændret, at boligmarkedet skal tage bestik af det økonomiske slag og priserne en anelse ned. Vi taler dog kun om små prisfald, og samtidig har mange danskere fået feriepenge mellem hænderne,  som kan skyde gang i bo­lig­for­bed­rin­ger landet over. Alt i alt kan der komme lidt modvind, men ikke noget som for alvor truer fundamentet for byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen. Vi skal dog erindre os selv om, at coronakrisen på ingen måde er et overstået kapitel.

Relaterede artikler