Beskæftigelsestabet nærmer sig 100.000

Det foreløbige beskæftigelsestab lyder således på 86.900 personer.

1.500 meldte sig ledige 2. juli - det store efterskælv er foreløbig udeblevet

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 2.715.276 beskæftigede lønmodtagere i maj. Det foreløbige be­skæf­ti­gel­ses­tab lyder således på 86.900 personer, og det vidner netop om den voldsomme styrke som Coronakrisen har ramt med. Beskæftigelsen er nu tilbage på det niveau vi så i slutning af 2017, og næsten 3 års jobfremgang er derved forsvundet på få måneder.

Det er både tragisk for den enkelte, og for samfundet som helhed når man mister jobbet. Desværre er jeg heller ikke dybt overrasket over, at vi i dag er vidne til de her tal. Coronakrisen har ramt med en fart og styrke som vi ikke tidligere har oplevet. Til sammenligning tog det under finanskrisen mere end et år om at realisere det samme be­skæf­ti­gel­ses­tab. Det sætter et meget præcist billede på Coronakrisens uhyggelige styrke. Samtidig må faldet i beskæftigelsen desuden formodes at være undervurderet, da mange danskere fortsat er sendt hjem på løn­kom­pen­sa­tion. De er således fortsat i arbejde og optræder i statistikken som beskæftigede, men der er dybest set ikke beskæftigelse til dem lige nu.

På trods af de uhyggelige tal er det langt fra sikkert, at vi har ramt bunden for beskæftigelsen. Med udfasningen af hjælpepakker og løn­kom­pen­sa­tion samt en ny økonomisk virkelighed vil mange danske virksomheder sandsynligvis skulle omstille sig de næste måneder. Det vil kunne betyde, at vi langt fra er færdige med at se beskæftigelsen falde.

Jeg forbliver dog forsigtig optimist på dansk økonomis vegne. Det skyldes at dansk økonomi havde et rigtig godt udgangspunkt før krisens indtræden, med rekordhøj beskæftigelse, bundsolide offentlige finanser og ingen synderlige ubalancer i økonomien. Jeg tror derfor, at recessionen bliver kort men dyb, og med genåbning på menuen er der udsigt til, at en del af de tabte jobs bliver genskabt over den kommende tid. Andre statistikker viser også, at virksomhederne igen er begyndt at efterspørge arbejdskraft. Derfor ser jeg allerede i indeværende år at be­skæf­ti­gel­ses­til­ba­ge­gang vendes til be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang.

På trods af min optimisme er det stadig for tidligt at udelukke en langvarig recession. Men vi skal samtidig være fuldt ud opmærksomme på de store risici, som fortsat ligger og lurer. Dansk økonomi går ind i en skrøbelig økonomisk tid, hvor de største risici udgøres af et privatforbrug i stampe, en væsentlig nedgang i eksporten og så naturligvis en eventuel 2. smittebølge. Det er alt sammen risici, som på ny kan feje benene væk under økonomien med mærkbare be­skæf­ti­gel­ses­fald til følge.

Relaterede artikler