Ændring i aftalen om lønkompensation - kommer ikke et sekund for tidligt

Nu udgør lønkompensation 30.000 kr. pr. medarbejder om måneden.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ændring i aftalen om lønkompensation - kommer ikke et sekund for tidligt

Regeringen har netop meldt ud, at man med ar­bejds­mar­ke­dets parter har besluttet at styrke aftalen om løn­kom­pen­sa­tion for medarbejder, der er i fare for at miste arbejdet på grund af Corona. Ændringen består i, at den maksimale støtte øges, så den nu udgør 30.000 kr. pr. medarbejder om måneden. Tidligere var det 23.000 og 26.000. Staten vil fortsat finansiere 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. af lønnen for ikke-funktionærer. Den oprindelige aftale blev indgået for godt to uger siden.

De daglige tal for nytilmeldte ledige er fortsat meget høj, og ændringen kommer ikke et sekund for tidligt. Også med det in mente, at nogle virksomheder kan have valgt at vente med at afskedige og se tiden lidt an op mod månedsskiftet. Jeg tror ikke, at le­dig­heds­sta­ti­stik­ken bliver spor rar at følge med i denne uge, men forøgelsen af loftet for løn­kom­pen­sa­tion vil bidrage til at tage en del af de afskedigelser vi ellers ville have set, hvilket er positivt i en mørk tid. Men selvom det vil bidrage til at begrænse en del af af­ske­di­gel­ser­ne, så vil det omvendt ikke sætte en prop i le­dig­heds­stig­nin­gen, som jeg tror på, at fortsat vil være betragtelig over den nærmeste tid.

Det samlede antal af nytilmeldte ledige nåede i sidste uge op på 17.535, mens det ugen forinden lød på 22.785 personer. Der er imidlertid også en del, som framelder sig ledighed. Trækker vi de folk fra dem, som har meldt sig ledige, så er der tale om, at den samlede ledighed siden 10. marts er steget mere end 33.000. Det et ekstremt højt tal og anskuet på den meget kort tid får det le­dig­heds­stig­nin­gen under den finansielle krise til at blegne lidt.

Der er fra politisk side indført adskillige tiltag, hvor man har været hurtigt ude. Kæmpe ros for det, og man sørger løbende for, at så få virksomheder som muligt må dreje nøgle om, og at så få lønmodtagere som muligt mister arbejdet i denne periode. Senest med denne ændring i tre­part­s­af­ta­len, og striben af tiltag har uden tvivl været medvirkende til, at ledigheden ikke er steget endnu hurtigere. Nødvendigheden for hurtige og markante politiske tiltag skal ikke negligeres i en tid, hvor dansk økonomi rammer ind i recession med høj fart. En dyb recession i Danmark sker i øjeblikket, og nu handler det om at afbøde for dybden og gøre genopretningen så hurtig som mulig efterfølgende.

Relaterede artikler