2.971 meldte sig ledige igår - ledighedsstigningen fortsætter med at klinge af

Det er positivt, at farten ser ud til at klinge af.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Danske virksomheders humør forringet gennem 2019

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et viser, at 2.971 personer meldte sig ledige i går. Det bringer det samlede antal for indeværende uge op på samlet 7.540 personer. Sammenlignes det tal med de to første dage i de foregående uger, så er der tale om, at farten er klinget pænt af. I begyndelsen af sidste uge meldte knap 9.000 personer sig ledige, mens det forrige uge var mere end 11.000 personer.

Farten er i ret pæn grad klinget af le­dig­heds­stig­nin­gen, og det er et positivt lille lys i en meget mørk tid. Det kan man godt glæde sig lidt over, men glæden kan hurtigt tages ned igen. Stigningen er fortsat ret så markant med mange danskere, som dagligt mister deres arbejde. Det er en enormt usikker økonomisk fremtid, vi ser ind i, hvilket dagens prognose fra Nationalbanken vidner om med scenarier, der spænder over BNP-vækst fra -3% til -10% i år. Det er et gigantisk spænd, men er et resultat af den omtågede fremtid, og at alt normalt er sat ud af kraft for en periode. Derfor er det også positivt, at man fra politisk side har været hurtigt fremme med tiltag i et ukendt økonomisk territorium.

Hurtige politiske tiltag er utvivlsomt med til at sætte en dæmper på le­dig­heds­stig­nin­gen, men det er fortsat mange, og jeg forventer, at der uændret vil melde sig mange ledige over de kommende dage med det faktum, at vi står i en uge med månedsskifte. En del virksomheder kan have set tiden lidt an og ventet til op mod månedsskiftet med at afskedige medarbejdere.

Der er midlertid også en del, som framelder sig ledighed, men den samlede le­dig­heds­stig­ning er fortsat meget høj. Trækker vi de folk fra dem, som har meldt sig ledige, så er der tale om, at den samlede ledighed siden 10. marts er steget med mere end 38.000 personer. Det er en voldsom stigning, og værre på den korte tid end da det stod allerværst til i forbindelse med den finansielle krise.

Der er fra politisk side indført adskillige tiltag, hvor man har været hurtig, og man sørger løbende for, at så få virksomheder som muligt må dreje nøgle om, og at så få lønmodtagere som muligt mister arbejdet i denne periode. Senest med ændring i tre­part­s­af­ta­len, som unægtelig reducerer, men ikke sætter en endegyldig stopper for afskedigelser. Striben af tiltag har uden tvivl været medvirkende til, at ledigheden ikke er steget endnu hurtigere. Nødvendigheden for hurtige og markante politiske tiltag er nødvendige i en tid, hvor dansk økonomi rammer ind i recession med både høj fart og ukendt dybde. En dyb recession i Danmark sker i øjeblikket, og nu handler det om at afbøde for dybden og gøre genopretningen så hurtig som mulig efterfølgende.

Relaterede artikler