29.000 flere i arbejde i 2019

Det er særligt i den private sektor, hvor beskæftigelsen som går frem.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ledigheden står bomstille

Danmarks Statistik har netop offentliggjort tal for løn­mod­ta­ger­be­skæf­ti­gel­sen, som viser, at løn­mod­ta­ger­be­skæf­ti­gel­sen var stort set uændret i december sammenlignet med november. Beskæftigelsen faldt i december med minimale 146 personer. Omvendt bliver novembers tidligere fald revideret fuldstændig væk og vendt til en stigning på mere end 1.000. Der er nu tale om, at 2.796.743 lønmodtagere er i beskæftigelse i Danmark.

I 2019 er der i alt kommet 28.888 flere i arbejde. Det betyder, at vi ramte en vaskeægte be­skæf­ti­gel­ses­re­kord i 2019. Det er særligt i den private sektor, hvor beskæftigelsen som går frem, og det  vidner om, at dansk økonomi har haft et godt år. Der er dog kommet en del malurt i bægeret mod slutningen af året, hvor be­skæf­ti­gel­ses­stig­nin­gen er bremset op. I 2020 forventer vi fortsat fremgang men i et lavere tempo. Vi ser, at yderligere 20.000 vil trække i arbejdstøjet over det kommende års tid, og der er således lagt i kakkelovnen til ny be­skæf­ti­gel­ses­re­kord. Det vil dog være med mindre afstand til den nuværende rekord, eftersom farten er løjet af.

I 2017 og 2018 lød be­skæf­ti­gel­ses­stig­nin­gen på omkring 45.000, og den lavere jobfremgang i dag er helt naturlig efter så langt et opsving og i takt med, at der bliver færre ledige hænder. Be­skæf­ti­gel­ses­stig­nin­gen understøttes af en øget arbejdsstyrke blandt andet som følge af reformer, der hæver efterløns- og pen­sions­al­de­ren. Del­tids­be­skæf­ti­ge­de står for en pæn del af be­skæf­ti­gel­ses­stig­nin­gen, og stod isoleret set i 2019 for 35% af de nyskabte jobs.

Efterspørgslen efter arbejdskraft er fortsat bundsolid. Hver måned bliver der ifølge tal fra Jobindsats slået mere end 20.000 stillinger op og befinder sig på højeste niveau siden 2008. Hertil beretter færre virksomheder om mangel på arbejdskraft. Det giver tilsammen er en god cocktail for yderligere be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang.

En forventning kan dog vise sig langt fra virkeligheden, og den fortsatte be­skæf­ti­gel­ses­stig­ning er ikke hugget i granit. Vi kommer ikke udenom, at udenlandske risici hænger som tunge mørke skyer med potentialet for at sende et massivt uvejr ind over Danmark og vende be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang til tilbagegang. Særligt handelskrig, Brexit og vækstafmatning hos vores tættest forbundne økonomiske lande kan give anledning til at hive paraply og gummirøjserne frem herhjemme. Samtidig svæver cor­o­navirus­sens påvirkning på økonomien fortsat i det uvisse, og af samme grund bliver dagens PMI-tal for eurozonen og USA interessante at følge, da de giver et første fingerpeg om, hvor markant gen­nem­slags­kraf­ten kan blive. Nok er dansk økonomi solidt stillet med en mindre følsom eksport, men vi er stadig nødt til at rette blikket udenfor landets grænser, når de største risici skal måles og vejes.

Relaterede artikler