2.365 meldte sig ledige igår

Det samlede antal nytilmeldte ledige runder med dagens tal de 65.000 siden 11. marts.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Få konkurser

Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et har netop offentliggjort tal for nytilmeldte ledige, som kom lidt ned på jorden ovenpå onsdagens markante stigning. Således meldte 2.365 personer sig ledige i går mod næsten 8.000 onsdag. Det samlede antal nytilmeldte ledige runder med dagens tal de 65.000 siden 11. marts, hvor store dele af landet de facto blev lukket ned som følge af Coronavirussen.

Antallet af nytilmeldte ledige så lidt bedre ud i går, men der er fortsat tale om meget høje tal. Og med onsdagens kraftige stigning, så kan vi altså ikke udelukke, at der kan være udsigt til den værste uge i mands minde i antallet af nytilmeldte ledige. Alene de seneste to dage, som markerer tiden efter månedsskiftet, har omkring 10.000 meldte sig ledige. Det er et helt enormt tal og bekræfter den grumme forudanelse om, at der lå og ventede en pukkel, da nogle virksomheder simpelthen kan have valgt at vente til med at afskedige medarbejdere. Jeg forventer også at se et fortsat højt tal over de kommende dage.

Frasorterer vi dem, som har frameldt sig ledighed i samme periode, så er ledighedskøen steget med 43.315 under Coronakrisen. For at sætte tallet i perspektiv, så steg ledigheden med ”blot” omkring 10.000 om måneden, da det gik allerværst for sig under den finansielle krise. Den her krise rammer med andre ord langt kraftigere og langt hurtigere, end vi før har været vidne til. Det stiller helt anderledes krav til de politiske tiltag, som skal inddæmme de negative økonomiske effekter og skabe rammerne for en hurtig genopretning efterfølgende. Det er derfor også positivt, at man fra politisk side har været hurtigt ude. Det er en dyster tid, vi står i, men anerkender vi det dystre billede, så giver netop de løbende og hurtige politiske handlinger mig tilsvarende håb og tro på en hurtigere genopretning.

Vi er i denne krise er ramt hurtigt og hårdt, og det betyder, at man fra politisk side må navigere i et økonomisk ukendt territorium. Man har med de politiske tiltag derfor også skudt med spredhagl, hvilket på mange måder er berettiget. Tiltagene spænder bredt lige fra fokus på lønmodtagerne, til virk­som­he­der­ne­til det finansielle system. Striben af tiltag har uden tvivl været medvirkende til, at ledigheden ikke er steget endnu hurtigere, men det ændrer ikke ved, at dansk økonomi rammer ind i recession med både høj fart og ukendt dybde. Nu handler det om at afbøde for dybden og gøre genopretningen så hurtig som mulig efterfølgende.

Relaterede artikler