PSD2

PSD2 (Payment Service Directive II) i Danmark implementeret ved den nye betalingslov har bl.a. følgende formål:

  • Bygge videre på tankegangen fra GDPR - Kunden ejer data.
  • PSD2 skal øge sikkerheden og øge konkurrence på be­ta­lings­mar­ke­det.
  • PSD2 skal fremme innovation og sikre et mere teknologi/for­ret­nings­mæs­sigt neutralt marked.
  • PSD2 skal skabe et mere integreret europæisk marked.

Som en del af dette formål kan tredjeparter på vegne af kunden fx gennemføre betalinger og give adgang til kon­toop­lys­nin­ger på betalingskonti.

Til TPP’er/PSD2 tredjeparter:

Klik på linket herunder for at finde information om testsystem, dokumentation, support mv.

Åben portal 

Du skal ifølge loven godkendes af det danske Finanstilsyn, for at der kan gives dig adgang til PSD2 tjenester.

Du kan søge om adgang via Fi­nan­stil­sy­nets hjemmeside.

Se også