Information om forsikringsformidling

Information om forsikringsformidling

Arbejdernes Landsbank formidler forsikringer for en række forsikringsselskaber. Når du indgår en forsikringsaftale gennem os, har du krav på en række oplysninger om os som forsikringsformidler, herunder hvem vi samarbejder med og på hvilke vilkår.

Navn, adresse og registrering

A/S Arbejdernes Landsbank
Vesterbrogade 5
1502 København V

Vi er registreret som forsikringsformidler i Finanstilsynets register over forsikringsformidlere og accessoriske forsikringsformidlere.

Du kan se Finanstilsynets register på deres hjemmeside www.finanstilsynet.dk

Rådgivning om de solgte forsikringsprodukter

Vi yder personlig rådgivning om de forsikrings- og pensionsprodukter, vi formidler på vegne af vores samarbejdspartnere. Rådgivningen ydes på baggrund af en objektiv og personlig analyse. Vi har en kontraktretlig forpligtelse til udelukkende at formidle forsikringer fra vores samarbejdspartnere.

Samarbejdspartnere og ejerforhold

AP Pension – Pension og livsforsikringer
Østbanegade 135
2100 København

Topdanmark Livsforsikring
Borupvang 4
2750 Ballerup

Gjensidige Forsikring
Lille Tornbjerg Vej 30
5220 Odense SØ

PFA Pension – Pension og livsforsikringer
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø

If Skadeforsikring – Rejseforsikringer, Mastercard
Stamholmen 159
2650 Hvidovre

Arbejdernes Landsbank har hverken en direkte eller indirekte andel på 10 procent eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i de pågældende forsikringsselskaber, som vi samarbejder med. Tilsvarende er der heller ikke et af de forsikringsselskaber, som vi samarbejder med eller et modselskab hertil, som direkte eller indirekte har andel på 10 procent eller mere af vores stemmerettigheder eller kapital.

Provision og aflønning

Vores kunderådgivere modtager ikke honorarer i forbindelse med formidling af forsikringerne, men efter aftale med PFA Pension, AP Pension og Gjensidige Forsikring er Arbejdernes Landsbank berettiget til et administrationshonorar, som er indregnet i præmien. Størrelsen af administrationshonoraret kan du få oplyst, hvis du kontakter os.

Garantiordning

PFA Pension og AP Pension og er ikke skadesforsikringsselskaber og er derfor ikke omfattet af en garantiordning. Skadesforsikringer, der tegnes gennem Mølholm Forsikring eller If Skadesforsikring, er omfattet af en garantiordning.

Klagemuligheder

Hvis du mener, at en uoverensstemmelse mellem os og dig ikke er løst tilfredsstillende i filialen, kan du klage skriftligt til Arbejdernes Landsbanks klageansvarlige.

Klage over Arbejdernes Landsbank som forsikringsformidler kan indgives til Juridisk Afdeling via bankens hjemmeside www.al-bank.dk eller skriftligt til Juridisk Afdeling, Vesterbrogade 5, 1502 København V.