Forvaltning

Ifølge lovgivningen skal visse kapitaler i fonde samt fra båndlagte midler og værgemålsmidler forvaltes af et godkendt forvaltningsinstitut.

Typer af midler

Ifølge lovgivningen skal visse kapitaler i fonde samt fra båndlagte midler og vær­ge­måls­mid­ler forvaltes af et godkendt for­valt­nings­in­sti­tut.

Kapitaler, der tilhører ikke-er­hvervs­dri­ven­de fonde, skal som hovedregel anbringes i en godkendt for­valt­nings­af­de­ling, når aktiverne overstiger en vis størrelse. En ikke-er­hvervs­dri­ven­de fond kan godt eje og udleje en mindre ejendom (ud­lej­nings­e­jen­dom).

Fælles for ikke-er­hvervs­dri­ven­de fonde er, at de skal forvaltes i et af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et godkendt for­valt­nings­in­sti­tut.

Arbejdernes Landsbank samarbejder med For­valt­nings­in­sti­tut­tet for Lokale Pen­ge­in­sti­tut­ter, der fungerer som for­valt­nings­af­de­ling for mere end 100 pen­ge­in­sti­tut­ter. For­valt­nings­in­sti­tut­tets arbejdsområde er forvaltning af kapitaler, der ifølge lovgivningen skal ske i en godkendt for­valt­nings­af­de­ling.

Du kan læse mere på For­valt­nings­in­sti­tut­tets hjemmeside under "Fonde".