Info Service

Info Service

Info Service er et tilbud om, at du kan modtage en e-mail eller en SMS-besked, hvis der sker en bestemt handling på din konto. Det kan f.eks. være, hvis

  • der hæves/indsættes mere end x kr. på kontoen
  • dit kort bliver spærret
  • saldoen bliver mindre end et beløb, du bestemmer
  • du får en besked i netbanken fra din kunderådgiver
  • en betaling afvises, fordi der ikke er dækning på din konto.

Se prisen for brug af Info Service i prislisten.

Du til-/afmelder dig servicen via AL-NetBank.