Info Service

Med Info Service kan du modtage en sms eller e-mail, når der sker bestemte handlinger på kontoen.

Du modtager f.eks. besked, hvis:
  • der hæves/indsættes mere end x kr. på kontoen
  • dit kort bliver spærret
  • saldoen bliver mindre end et beløb, du bestemmer
  • du får en besked i netbanken fra din kunderådgiver
  • en betaling afvises, fordi der ikke er dækning på din konto
  • Du til-/afmelder dig servicen i AL-NetBank.
Se prisen for brug af Info Service

Se også