Husk skatten, hvis du har bygget nyt eller ændret din ejendom

Er du ved at bygge nyt, eller har du foretaget væsentlige ændringer på din bolig, skal du være opmærksom på, at du skal betale ejendomsskatter af et foreløbigt beregningsgrundlag. For at undgå restskat er det en god ide at underrette Skattestyrelsen om nybyggeri, så snart det er færdigt.

Ejendomsværdiskat

Det foreløbige be­reg­nings­grund­lag bliver indsat på forskuds­op­gø­rel­sen for 2021 og brugt til at beregne, hvor meget man som nybygger skal betale i ejen­doms­vær­diskat i 2021 og frem til, Vur­de­rings­sty­rel­sen udsender en ny ejen­doms­vur­de­ring.

Desuden bliver det foreløbige be­reg­nings­grund­lag sendt til kommunerne, så de kan opkræve grundskyld på den baggrund.  

Det foreløbige be­reg­nings­grund­lag gør det muligt for boligejerne at betale ejen­doms­skat­ter hen over året, i stedet for på én gang.

Boligskat under byggeriet

"Er man ny- eller ombygger, og har færdiggjort projektet fra oktober 2019 til nu, skal man være opmærksom på, om man løbende betaler boligskat. Gør man ikke det, så risikerer man et skattesmæk fra Skat­testy­rel­sen senere hen. Skat­testy­rel­sen har i starten af maj udsendt information til en række berørte boligejere, men endnu har alle ikke modtaget informationen.

Er man i det mindste i tvivl, så skal man ikke tøve med at kontakte Skat­testy­rel­sens Ejendomscenter og blive vejledt", siger Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank.

Når Vur­de­rings­sty­rel­sen udsender de nye ejen­doms­vur­de­rin­ger, vil der ske en ef­ter­re­gu­le­ring via årsopgørelsen. Det betyder, at boligejere, der har betalt for lidt i ejen­doms­vær­diskat, skal betale restbeløbet, mens boligejere, der har betalt for meget i ejen­doms­vær­diskat, får det overskydende beløb tilbage.

Læs den samlede kommunikation fra Skat­testy­rel­sen

Hvilke ejendomme skal beskattes af foreløbige beregningsgrundlag?
  • Ejendomme, der første gang skal vurderes som en selvstændig ejendom. Det kan være i tilfælde, hvor der opstår en ny (separat) ejendom, fx fordi en grund er udskilt fra en større grund som en selvstændig grund, eller fordi en tidligere udlejningsejendom er blevet opdelt i ejerlejligheder.
  • Nybyggede boliger – altså ejendomme, der første gang skal vurderes som en bebygget ejendom.
  • Ejendomme, der første gang skal vurderes med et beskatningsgrundlag til brug for opkrævning af ejendomsværdiskat, som de ikke tidligere er vurderet med – det kan fx være en erhvervsejendom, der bliver til privatbolig.
  • Ejendomme, der første gang skal vurderes med et beskatningsgrundlag til brug for opkrævning af grundskyld, som de ikke tidligere er vurderet med. Det kan fx være en tidligere offentligt ejet grund eller ejendom, der nu sælges til boligformål eller privat erhverv.

Hvornår skal nye ejendomsejere betale ejendomsværdiskat?

  • Er huset færdigbygget i perioden 2. januar 2020 til 1. marts 2021, skal ejeren betale ejen­doms­vær­diskat­ter i 2021. 
  • Er huset færdigbygget i perioden 2. marts 2021 til 1. januar 2022, skal ejeren betale ejen­doms­vær­diskat­ter fra 1. januar 2022. Ejere kan indmelde den nye ejendom til forskuds­op­gø­rel­sen 2022 hos Skat­testy­rel­sens Ejendomscenter fra november 2021.

Læs også