Rente- og omkostningsfrit klimalån

Rente- og omkostningsfrit klimalån

Med et nyt rente- og omkostningsfrit klimalån ønsker Arbejdernes Landsbank at gøre det endnu mere attraktivt og enkelt for danske boligejere at tænke klimavenligt. Initiativet giver danskerne mulighed for at låne op til 50.000 kr. til energirigtige forbedringer af boligen. Forbedringer til glæde for klimaet, boligen og den enkeltes økonomi.

Har man hus eller sommerhus, så er det et oplagt sted at rette blikket, hvis man vil gøre noget godt for klimaet. Ikke mindre end 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark stammer fra bygninger – heraf ca. 40 % fra den private boligmasse. Energirenovering af private boliger er derfor et vigtigt element i omstillingen til et grønnere klima. Men hvad skal der egentlig til for, at danske boligejere overvejer at energioptimere deres bolig og skrue ned for CO²-udslippet?

Spørger man Arbejdernes Landsbank, er svaret blandt andet at gøre det nemt og billigt at finansiere forbedringerne. Banken har derfor lagt 100 mio. kr. i en miljøpulje, som kunderne kan låne fuldstændig omkostningsfrit til klimavenlige forbedringer af boligen.

”Vi oplever, at rigtig mange af vores kunder har en interesse i at energioptimere deres bolig. De kan nemlig godt se fordelene for både klima og økonomi i at udføre energiforbedringer. Men vi hører også ofte, at energirenoveringer bliver opfattet som dyre og uoverskuelige projekter – og mange er i tvivl om finansieringen. Det vil vi gerne være med til at ændre på. Med klimalånet kan man få ordnet de mindre ting i hjemmet, der trænger, og som rent faktisk kan have en ganske stor effekt – uden at det vælter økonomien og kræver evner som projektleder, ” siger Jesper A. Nielsen, forretningschef i Arbejdernes Landsbank, og fortsætter: 

”Et lån på op til 50.000 kr. lyder måske ikke af så meget, men der er rent faktisk mange mindre boligforbedringer, der samlet set kan give stor effekt – hulmursisolering, en ny hoveddør eller efterisolering – er alle eksempler på projekter, som hver især kan give store effekt, men som man måske ikke lige har pengene stående til at få sat i værk. Med klimalånet skaber vi et stærkt incitament for at sætte gang i energiforbedringerne, og vi håber, at vi derigennem kan bidrage til, at endnu flere får fikset nogle af de ting, som de måske længe har gået og overvejet – til gavn for både klimaet og deres egen pengepung,” siger Jesper A. Nielsen, forretningschef i Arbejdernes Landsbank.

Lånet kan maksimalt være på 50.000 kr. og skal tilbagebetales i løbet af 5 år. Det er øremærket klimavenlige forbedringer i boligen og har en ÅOP på 0 %. Det er med andre ord helt gratis at oprette lånet, der er ingen tinglysningsomkostninger forbundet med lånet, og man betaler ingenting i rente. 

Læs mere om det nye, helt særlige Klimalån