Husk skatten, hvis du har bygget nyt eller ændret din ejendom

Husk skatten, hvis du har bygget nyt eller ændret din ejendom

Er du ved at bygge nyt, eller har du foretaget væsentlige ændringer på din bolig, skal du være opmærksom på, at du skal betale ejendomsskatter af et foreløbigt beregningsgrundlag. For at undgå restskat er det en god ide at underrette Skattestyrelsen om nybyggeri, så snart det er færdigt.

Det foreløbige beregningsgrundlag bliver indsat på forskudsopgørelsen for 2021 og brugt til at beregne, hvor meget man som nybygger skal betale i ejendomsværdiskat i 2021 og frem til, Vurderingsstyrelsen udsender en ny ejendomsvurdering. Desuden bliver det foreløbige beregningsgrundlag sendt til kommunerne, så de kan opkræve grundskyld på den baggrund.  

Det foreløbige beregningsgrundlag gør det muligt for boligejerne at betale ejendomsskatter hen over året, i stedet for på én gang.

"Er man ny- eller ombygger, og har færdiggjort projektet fra oktober 2019 til nu, skal man være opmærksom på, om man løbende betaler boligskat. Gør man ikke det, så risikerer man et skattesmæk fra Skattestyrelsen senere hen. Skattestyrelsen har i starten af maj udsendt information til en række berørte boligejere, men endnu har alle ikke modtaget informationen. Er man i det mindste i tvivl, så skal man ikke tøve med at kontakte Skattestyrelsens Ejendomscenter og blive vejledt", siger Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank.

Når Vurderingsstyrelsen udsender de nye ejendomsvurderinger, vil der ske en efterregulering via årsopgørelsen. Det betyder, at boligejere, der har betalt for lidt i ejendomsværdiskat, skal betale restbeløbet, mens boligejere, der har betalt for meget i ejendomsværdiskat, får det overskydende beløb tilbage. Læs den samlede kommunikation fra Skattestyrelsen

Hvilke ejendomme skal beskattes af foreløbige beregningsgrundlag?

  • Ejendomme, der første gang skal vurderes som en selvstændig ejendom. Det kan være i tilfælde, hvor der opstår en ny (separat) ejendom, fx fordi en grund er udskilt fra en større grund som en selvstændig grund, eller fordi en tidligere udlejningsejendom er blevet opdelt i ejerlejligheder.
  • Nybyggede boliger – altså ejendomme, der første gang skal vurderes som en bebygget ejendom.
  • Ejendomme, der første gang skal vurderes med et beskatningsgrundlag til brug for opkrævning af ejendomsværdiskat, som de ikke tidligere er vurderet med – det kan fx være en erhvervsejendom, der bliver til privatbolig. 
  • Ejendomme, der første gang skal vurderes med et beskatningsgrundlag til brug for opkrævning af grundskyld, som de ikke tidligere er vurderet med. Det kan fx være en tidligere offentligt ejet grund eller ejendom, der nu sælges til boligformål eller privat erhverv.

 

Hvornår skal boligejere til nye ejendomme betale ejendomsværdiskat?

 

  • Er huset færdigbygget i perioden 2. januar 2020 til 1. marts 2021, skal ejeren betale ejendomsværdiskatter i 2021. 


  • Er huset færdigbygget i perioden 2. marts 2021 til 1. januar 2022, skal ejeren betale ejendomsværdiskatter fra 1. januar 2022. Ejere kan indmelde den nye ejendom til forskudsopgørelsen 2022 hos Skattestyrelsens Ejendomscenter fra november 2021.

    Læs mere om ejendomsskatter og ejendomsvurderinger på skat.dk/ejendomsvurdering