Manglende betaling af ydelse

Ved manglende overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med en boligkredit vil det have finansielle eller juridiske konsekvenser. Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af boligkreditten kan boligkreditten opsiges til øjeblikkelig betaling ligesom der vil blive lagt morarenter til.

I sidste instans kan du miste dit hjem, hvis du ikke kan overholde betalingerne.