Oplysning om bolig-kreditformidling

A/S Arbejdernes Landsbank har tilladelse som pengeinstitut FT-nr. 5301.

A/S Arbejdernes Landsbank er undergivet tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, tlf. nr. 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.

Arbejdernes Landsbank er udelukkende tilknyttet A/S Arbejdernes Landsbank og samarbejder med

  • Totalkredit
  • DLR.

A/S Arbejdernes Landsbank yder ikke rå­d­giv­ning­s­tje­ne­ster, dvs. rådgivning som er uafhængig af ydelsen af bo­lig­kre­di­taf­ta­len og de aktiviteter, som ydes af banken.

I forbindelse med samarbejdet med Totalkredit og DLR modtager banken en løbende provision.

Hvis kunden ønsker at klage over pen­ge­in­sti­tut­tet, skal kunden i første omgang kontakte sin AL-filial - sin kunderådgiver eller filialens filialdirektør.

Hvis kunden herefter fortsat er uenig i pen­ge­in­sti­tut­tets behandling af kundens henvendelse eller resultatet heraf, kan kunden kontakte den kla­ge­ansvar­li­ge i pen­ge­in­sti­tut­tet. Oplysninger om den kla­ge­ansvar­li­ge fås i pen­ge­in­sti­tut­tet eller på pen­ge­in­sti­tut­tets hjemmeside.

Fører henvendelsen ikke til en til­freds­stil­len­de løsning, kan kunden vælge at indbringe sin klage for Pen­ge­in­sti­tutan­ke­næv­net, St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, tlf. 35 43 63 33, sek@fanke.dkwww.fanke.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal pen­ge­in­sti­tut­tets e-mail adresse jura@al-bank.dk angives.

Klager vedrørende pen­ge­in­sti­tut­tets overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet.

Klager over pen­ge­in­sti­tut­tets behandling af per­so­nop­lys­nin­ger kan indbringes for Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 København, tlf. nr.  33 19 32 00, www.datatilsynet.dk.

Vi hører gerne fra dig - Ris, ros og klager

Indtægt i anden valuta end danske kroner

Hvis du har indtægt eller aktiver til betaling af lånet i en anden valuta end lånets, eller hvis du har bopæl i et land med en anden valuta end lånets, vil ændringer i valutakursen få betydning for dit låns ydelser og restgæld.

Ved f.eks. at spare ekstra op har du mulighed for at sikre luft i din økonomi til bedre at imødegå disse udsving. Du vil modtage en advarsel, hvis der sker en stigning på 20 % mellem lånets valuta og den valuta, du har indtægter/aktiver i. De historiske udsving i valutakursen kan følges på Na­tio­nal­ban­kens hjemmeside.

Manglende betaling af ydelse

Ved manglende overholdelse af for­plig­tel­ser­ne i forbindelse med en boligkredit vil det have finansielle eller juridiske konsekvenser. Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af boligkreditten kan boligkreditten opsiges til øjeblikkelig betaling ligesom der vil blive lagt morarenter til.

I sidste instans kan du miste dit hjem, hvis du ikke kan overholde betalingerne.

Se også