Oplysning om boligkreditformidling

Oplysning om boligkreditformidling

A/S Arbejdernes Landsbank har tilladelse som pengeinstitut FT-nr. 5301.

A/S Arbejdernes Landsbank er undergivet tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, tlf. nr. 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.

Arbejdernes Landsbank er udelukkende tilknyttet A/S Arbejdernes Landsbank og samarbejder med

  • Totalkredit
  • DLR.

A/S Arbejdernes Landsbank yder ikke rådgivningstjenester, dvs. rådgivning som er uafhængig af ydelsen af boligkreditaftalen og de aktiviteter, som ydes af banken.

I forbindelse med samarbejdet med Totalkredit og DLR modtager banken en løbende provision.

Hvis kunden ønsker at klage over pengeinstituttet, skal kunden i første omgang kontakte sin AL-filial - sin kunderådgiver eller filialens filialdirektør.

Hvis kunden herefter fortsat er uenig i pengeinstituttets behandling af kundens henvendelse eller resultatet heraf, kan kunden kontakte den klageansvarlige i pengeinstituttet. Oplysninger om den klageansvarlige fås i pengeinstituttet eller på pengeinstituttets hjemmeside - al-bank.dk/ris_ros_klager

Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan kunden vælge at indbringe sin klage for Pengeinstitutankenævnet, St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, tlf. 35 43 63 33, sek@fanke.dkwww.fanke.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal pengeinstituttets e-mail adresse jura@al-bank.dk angives.

Klager vedrørende pengeinstituttets overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet.

Klager over pengeinstituttets behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 København, tlf. 33 19 32 00, www.datatilsynet.dk.