Indtægt i anden valuta end danske kroner

Hvis du har indtægt eller aktiver til betaling af lånet i en anden valuta end lånets, eller hvis du har bopæl i et land med en anden valuta end lånets, vil ændringer i valutakursen få betydning for dit låns ydelser og restgæld.

Ved f.eks. at spare ekstra op har du mulighed for at sikre luft i din økonomi til bedre at imødegå disse udsving. Du vil modtage en advarsel, hvis der sker en stigning på 20 % mellem lånets valuta og den valuta, du har indtægter/aktiver i. De historiske udsving i valutakursen kan følges på Nationalbankens hjemmeside.