Mastercard Mini

Mastercard Mini er et betalingskort til børn mellem 7 og 12 år.

Mastercard Mini

Med et Mastercard Mini kan dit barn betale i forretninger og hæve penge i pengeautomater. Kortet er sikret mod overtræk, så dit barn ikke kan bruge flere penge, end der står på kontoen. Som forælder kan du via din netbank følge med i, hvor mange penge dit barn bruger, og hvad pengene bliver brugt på. Vi anbefaler, at du sammen med dit barn øver brugen af kortet – både i forretninger og i pengeautomater.

Mastercard Mini

Kortet er lukket i lande uden for Europa

Kortet kan bruges i Danmark, Norden og Europa samt på internettet. Det er via vores sik­ker­heds­løs­ning Geografisk Sikkerhed automatisk lukket i lande uden for Europa.

For­brugs­græn­ser

Med et Mastercard Mini kan man højst hæve 1.000 kr. pr. dag i pengeautomater og købe for højst 3.000 kr. pr. dag i forretninger.

Betal uden at sætte kortet i terminalen

Kortet er kontaktløst, så man kan betale med kortet, uden at det skal sættes i be­ta­lings­ter­mi­na­len. Dog skal man, første gang man bruger kortet, sætte det i terminalen og indtaste pinkode for at aktivere chippen. Køber man for mere end 350 kr., skal man indtaste sin pinkode

4 sikre råd

  1. Fortæl aldrig til nogen, hvad koden til dit kort er.
  2. Giv aldrig kortet til andre.
  3. Hold altid en hånd over tastaturet, når du indtaster din pinkode.
  4. Opbevar altid dit kort et sikkert sted.

Spær kort

Spær straks dit kort, hvis:

  1. Du har mistet dit kort.
  2. Du har mistanke om, at andre bruger dit kortnummer.
  3. Din pinkode er blevet afluret.

Sådan spærrer du kortet

Fakta om Mastercard Mini

* Husk, der skal betales et gebyr hver gang du hæver i en bank eller pengeautomat i udlandet - læs mere i prislisten. ** Kontaktløst kort betyder, at du kan betale med kortet ved blot at holde det hen mod betalingsterminalen, uden de rører hinanden.