Vi udvider bankens direktion

Vi udvider bankens direktion

For at stå endnu mere styrket i fremtiden er det besluttet at udvide bankens direktion med 3 personer, så direktionen fra 1. maj vil bestå af i alt 5 personer.

Det skal være med til at sikre, at vi på sigt er bedst muligt rustet til at indfri vores langsigtede strategiske mål og leve op til nye skærpede krav fra kunder og omverden.

"Vi har de seneste år udvidet vores aktiviteter betydeligt. Le­del­ses­op­ga­ven er dermed også blevet stadig større, og vores strategi peger på et fortsat stigende ak­ti­vi­tets­ni­veau. Derfor er det naturligt at tilføre flere le­del­ses­res­sour­cer, så vi fortsat med øget styrke kan udnytte attraktive muligheder for bankens videre udvikling. Vi tror på, at vi med udvidelsen har skabt et hold, der besidder alle de rigtige kompetencer til at lede vores bank ind i en spændende og krævende fremtid," siger Gert R. Jonassen, ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank.

Formålet med udvidelsen er samtidig at sikre, at vi er klar, hvis banken inden for de kommende år går hen og bliver et såkaldt SIFI-institut (Systemisk Vigtigt Finansielt Institut, som har betydning for sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en). Bliver vi et SIFI-institut vil vi også blive mødt af skærpede krav, og de krav er vi med udvidelsen bedre rustet til at kunne imødekomme.

Ny vice ordførende direktør

I takt med at banken vokser, vokser le­del­ses­op­ga­ver­ne og for­plig­tel­ser­ne over for bl.a. omverdenen og pressen også. Det giver derfor god mening at fordele ansvaret og rollen som ordførende direktør mellem to personer. I den forbindelse udnævnes bankdirektør Jan Walther Andersen til Vice Ordførende direktør, hvilket betyder, at han fremover i endnu højere grad vil være med til at tegne banken udadtil. 

Direktionen i Arbejdernes Landsbank vil fra 1. maj bestå af følgende personer:

Gert R. Jonassen – Ordførende direktør

Jan W. Andersen – Vice Ordførende direktør

Simon Sinding Jørgensen – Bankdirektør For­ret­nings­ud­vik­ling, HR og IT

Svend Randers – Bankdirektør Forretning

Frank Mortensen – Bankdirektør CFO

Relaterede artikler