Tilmelding til generalforsamling

Tilmelding til generalforsamling

Bankens ge­ne­ral­for­sam­ling afholdes i år som en elektronisk ge­ne­ral­for­sam­ling mandag den 15. marts kl. 19.30.

Sidste frist for tilmelding er fredag den 12. marts kl. 23.59.

Tilmeld dig ge­ne­ral­for­sam­lin­gen


Du kan læse mere om, hvordan du deltager, når du tilmelder dig.

Ge­ne­ral­for­sam­lin­gens dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport med re­vi­sions­på­teg­ning, jf. vedtægternes § 21, stk. 2, og godkendelse heraf.

 4. Forslag om anvendelse af overskud inden for de i vedtægternes § 22 fastsatte rammer eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

 5. Behandling af fremkomne forslag

 6. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte, at ge­ne­ral­for­sam­lin­ger afholdes fuldstændig eller delvist elektronisk

 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

  En enig bestyrelse foreslår genvalg af:
   
  • For­bunds­for­mand Per Christensen, Fagligt Fælles Forbund – 3F
  • For­bunds­for­mand Claus Jensen, Dansk Metal
  • Direktør Lars Andersen, AE – Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Erhvervsråd
  • Direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark A/S
  • Formand Lizette Risgaard, Fagbevægelsens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion
  • For­bunds­for­mand Ole Wehlast, Fø­de­va­re­for­bun­det NNF
  • For­bunds­for­mand Kim Simonsen, HK/Danmark
  • Advokat (H) Christian Riewe, Advokatfirmaet Bjørst
  • Hovedkasserer Ulla Sørensen, Fagligt Fælles Forbund – 3F

   Læs om kandidaternes kva­li­fi­ka­tio­ner og ledelseshverv i andre virksomheder
 8. Valg af revisor

 9. Bemyndigelse til ge­ne­ral­for­sam­lin­gens dirigent

Årsrapport 2020

Bankens årsrapport for 2020 vil være tilgængelig fra den 1. marts 2021 via linket her:

Download årsrapporten

Du kan også sende en mail til le­del­ses­se­kre­ta­ri­a­tet@al-bank.dk, så sender vi rapporten til dig som en pdf-fil. Du skal blot oplyse aktionærnummer og navn. Skriv venligst ”Årsrapport” i emnefeltet på mailen.

Relaterede artikler