Ekstraordinær generalforsamling

Tilmelding til generalforsamling

Bankens ekstraordinære ge­ne­ral­for­sam­ling afholdes som en elektronisk ge­ne­ral­for­sam­ling mandag den 12. april kl. 19.30.

Sidste frist for tilmelding var torsdag den 8. april kl. 23.59.

Tilmeld dig ge­ne­ral­for­sam­lin­gen


Du kan læse mere om, hvordan du deltager, når du tilmelder dig.

Ge­ne­ral­for­sam­lin­gens dagsorden

  1. Valg af dirigent

  2. Forslag om ændring af aktiernes stykstørrelse.

  3. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af sel­skabs­ka­pi­ta­len ved kontant indskud med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer.

  4. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at indgå aftale om hybrid kernekapital med kon­ver­te­rings­ret til aktiekapital samt de dertilhørende ka­pi­tal­for­hø­jel­ser.

  5. Forslag om ændring af selskabets formål.

  6. Bemyndigelse til ge­ne­ral­for­sam­lin­gens dirigent.

 

Relaterede artikler