Tilfredsstillende resultat af aktieemission

Tilfredsstillende resultat af aktieemission

Arbejdernes Landsbank igangsatte den 14. april 2021 en udvidelse af aktiekapitalen med et udbud af 1,8 mia. nye aktier à nominelt 1 kr. Udbuddet er sket med fortegningsret for bankens aktionærer og gennemført i henhold til prospektet offentliggjort af banken samme dag.

Ved teg­nings­pe­ri­o­dens udløb den 29. april 2021 var der afgivet tegningsønsker på 2.120.057.977 nye aktier svarende til en overtegning på 18 %. Udbuddet blev således fuldt tegnet.

Se sel­skabs­med­del­el­se

Relaterede artikler