Næsten 6.000 flere kunder i første halvår

Det finansielle resultat for første halvår ender på 723 mio. kr. før skat

Næsten 6.000 flere kunder i første halvår

Kundetilgangen fortsætter med nogenlunde samme styrke i Arbejdernes Landsbank som i de foregående år. Det samlede kundeantal er således steget med 5.800 i løbet af 1. halvår 2021. Det er status i forbindelse med koncernens hal­vårs­regn­skab, der netop er offentliggjort.

Det finansielle resultat for første halvår ender på 723 mio. kr. før skat og er markant over den tidligere udmeldte forventning om et årsresultat på 400-500 mio. kr. Stigningen skyldes i høj grad én­gangsind­tæg­ter i forbindelse med overtagelse af ak­tie­ma­jo­ri­te­ten i Vestjysk Bank. Samtidig opjusteres for­vent­nin­ger­ne til årsresultatet til 1.100-1.300 mio. kr. før skat.​

En­gangsind­tæg­ter har skabt flot resultat

”Det har været et be­gi­ven­heds­rigt halvår i Arbejdernes Landsbank, hvor vi efter at have afgivet et købstilbud på aktierne i Vestjysk Bank har opnået et ejerskab på 72,7 pct. I forlængelse heraf har vi kunnet bogføre nogle en­gangsind­tæg­ter, som har medvirket til det flotte resultat. Dertil kommer positive nedskrivninger (forventede tab, der ikke blev til virkelighed og derfor er ført tilbage som overskud, red.), og vi betragter hal­vårs­re­sul­ta­tet som godt og til­freds­stil­len­de,” siger Gert R. Jonassen, ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank.

Øget aktivitet og lånelyst

”Ser man på selve bankdriften, er vi også kommet godt fra start i 2021. Vi ser fortsat solid kundetilgang med 5.800 flere kunder, og vi har også øget vores udlån og re­al­kre­dit­for­mid­ling. Selv om pandemien ikke har sluppet os endnu, og der fortsat er usikkerhed i samfundet og på de finansielle markeder, oplever vi en øget aktivitet og lånelyst blandt vores kunder. Det ser vi som et tegn på, at økonomien i Danmark er på vej ud af Coronakrisen,” siger Gert R. Jonassen.

Udpeget til systemisk vigtig institution (SIFI)

I forbindelse med overtagelse af ak­tie­ma­jo­ri­te­ten i Vestjysk Bank er Arbejdernes Landsbank blevet udpeget til SIFI, systemisk vigtig institution.

”Udpegningen til SIFI var ventet og afspejler den voksende samfundsrolle, som Arbejdernes Landsbank spiller på det danske bankmarked. Udover at vi skal leve op til en række skærpede krav, tror vi på, at vi som SIFI vil stå stærkere i konkurrencen og få nye muligheder. Det skal vi til at arbejde med i den kommende tid,” siger Gert R. Jonassen.

Relaterede artikler