Far får halvdelen af børnepengene

Denne nye 50/50 deling af børnepengene er resultatet af en politisk aftale, vedtaget af alle Folketingets partier for at skabe mere ligestilling mellem forældre.

Far får halvdelen af børnepengene

Danske mødre skal ikke skal fortvivle, hvis halvdelen af børnepengene mangler, når de næste gang går ind på kontoen den 20. januar 2022. For den andel halvdel står højst sandsynligt på faderens konto.

Denne nye 50/50 deling af børnepengene er resultatet af en politisk aftale, vedtaget af alle Folketingets partier for at skabe mere ligestilling mellem forældre.   

Hvis man har fuld for­æl­dre­myn­dig­hed over sit barn, er der dog ingen ændringer, og man vil som forælder fortsat modtage alle børnepenge.

Forældres økonomi skilles ad

Den næststørste nyhed er, at der bliver ændret lidt på beløbene, hvis en forælder tjener rigtig meget, dvs. mere end 828.100 kr. fra 2022.

Hvis far tjener mere end det, nedjusteres kun hans andel af børnepengene, mens mors beløb ikke påvirkes. En evt. nedjustering vil være på 2 pct. af det beløb, som indkomsten overstiger 828.100 kr. 

Tidligere afhang en nedjustering af parrets samlede indtjening, hvilket gjorde det noget mere indviklet af finde ud af.

Så meget får du i børnepenge fra 2022

Barnets alder

Hele beløbet

Halvdelen af beløbet

0-2 år

4.653 kr. pr. kvartal

2.327 kr. pr. kvartal

3-6 år

3.681 kr. pr. kvartal

1.841 kr. pr. kvartal

7-14 år

2.898 kr. pr. kvartal

1.449 kr. pr. kvartal

15-17 år

966 kr. pr. måned

483 kr. pr. måned

Børnepenge udbetales den 20. i hvert kvartal: 20. januar, 20. april, 20. juli, 20. oktober. For 15-17-årige dog hver måned til og med den dag, barnet fylder 18 år.

Læs mere på borger.dk
Vil du læse mere om børnepenge og de enkelte detaljer, kan du læse mere på denne side på borger.dk

Relaterede artikler