Arbejdernes Landsbank udpeget til systemisk vigtig bank

Arbejdernes Landsbank udpeget til systemisk vigtig bank

I forlængelse af at banken har opnået aktiemajoritet i Vestjysk Bank har Finanstilsynet oplyst, at banken bliver udpeget som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) med virkning fra 21. juni 2021.

På den baggrund er banken nu – helt som forventet - blevet udpeget som SIFI-bank af Finanstilsynet.

- Udpegningen til SIFI var ventet og afspejler den vigtige samfundsrolle, som Arbejdernes Landsbank nu spiller på det danske bankmarked. Udover at vi skal leve op til en række skærpede krav, tror vi på, at vi som SIFI vil stå stærkere i konkurrencen om er­hvervskun­der­ne, som er et vigtigt vækstområde for banken, siger ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank Gert Jonassen og fortsætter:

- Vores nye status som SIFI og de skærpede krav til os - både administrativt og på kapitalsiden – forventer vi som udgangspunkt vil blive en fordel for os, særligt i forhold til at skaffe kapital og funding.

Med udpegningen til SIFI kommer Arbejdernes Landsbank i selskab med Danske Bank, Nykredit, Jyske Bank, Nordea Kredit, Sydbank, Spar Nord og DLR Kredit, der også er udpeget til systemisk vigtige.

Mere info

Hent den in­sti­tut­spe­ci­fik­ke oversigt fra Finanstilsynet omkring udpegningen til SIFI via linket her.

For spørgsmål og kommentarer til denne meddelelse kontakt venligst ordførende direktør Gert R. Jonassen på 38484601 eller mail eller Branding & Kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør Peter Froulund på 38484750 eller mail.

Relaterede artikler