Tilmelding til generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes i Tivolis Koncertsal mandag den 16. marts 2020 kl. 19.30.

Tilmelding til generalforsamling

 

Ændrede forhold til bankens ge­ne­ral­for­sam­ling
pga. coronavirus - Læs mere

Bemærk ændret adgang: Der er i år adgang til ge­ne­ral­for­sam­lin­gen via
Bern­stor­f­fsga­de 5, 1577 København V (indgang over for Ho­ved­ba­ne­går­den).

Sidste frist for tilmelding til ge­ne­ral­for­sam­lin­gen er torsdag den 12. marts kl. 23.59. - Benyt linket herunder.

Tilmelding til årets ge­ne­ral­for­sam­ling. 

Ønsker du ”Årsrapport 2019” kan du fra den 21. februar 2020 læse eller downloade denne på www.al-bank.dk.

På gensyn!

Ge­ne­ral­for­sam­lin­gens dagsorden

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport med re­vi­sions­på­teg­ning, jf. vedtægternes § 21, stk. 2, og godkendelse heraf.

 4. Forslag om anvendelse af overskud inden for de i vedtægternes § 22 fastsatte rammer eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

 5. Behandling af fremkomne forslag.

 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

  En enig bestyrelse foreslår genvalg af:
  • For­bunds­for­mand Per Christensen, Fagligt Fælles Forbund – 3F
  • For­bunds­for­mand Claus Jensen, Dansk Metal
  • Direktør Lars Andersen, AE – Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Erhvervsråd
  • Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark A/S
  • Formand Lizette Risgaard, Fagbevægelsens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion
  • For­bunds­for­mand Ole Wehlast, Fø­de­va­re­for­bun­det NNF
  • For­bunds­for­mand Kim Simonsen, HK/Danmark
  • Advokat (H) Christian Riewe, Advokatfirmaet Bjørst.

  En enig bestyrelse foreslår nyvalg af:
  • Hovedkasserer Ulla Sørensen, Fagligt Fælles Forbund – 3F

  Af bankens Årsrapport 2019 og bankens hjemmeside www.al-bank.dk fremgår yderligere informationer om be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne, deres kva­li­fi­ka­tio­ner samt oplysninger om ledelseshverv i andre virksomheder.

  Læs information om kandidaterne, deres kva­li­fi­ka­tio­ner samt oplysninger om ledelseshverv i andre virksomheder. 

 7. Valg af revisor.

Relaterede artikler