Renteændring pr. 1. juni 2020

Renteændring pr. 1. juni 2020

Den 1. juni 2020 sænker vi renten til 0,00 % på følgende indlånskonti:

  • Lom­me­pen­ge­kon­to
  • Ud­dan­nel­ses­kon­to
  • AL-Børneopsparing
  • AL-BørnePlus.

Renteændringen sker af markeds- og ind­tje­nings­mæs­si­ge årsager i henhold til pkt. 6.1 i vores almindelige for­ret­nings­be­tin­gel­ser for privatkunder og skal blandt andet ses i lyset af de fortsat negative rentesatser hos Nationalbanken, som efter al forventning vil fortsætte.

De nye rentesatser kan ses i AL-NetBank og på kon­toud­skrif­ter efter den 1. juni 2020, hvor de træder i kraft.

Relaterede artikler