Nye rentevilkår for privatkunder

De fortsat negative renter i Nationalbanken samt udsigten til et lavt renteniveau i årene fremover gør det nødvendigt også for Arbejdernes Landsbank at ændre på rentevilkårene for vores kunder.

Nye rentevilkår for privatkunder

For de fleste af vores kunder vil dette få begrænset betydning, men nogle kunder vil opleve at få negativ rente af deres indestående hos os. At vi alligevel vælger at foretage denne renteændring skyldes, at vi i stigende grad oplever tilgang af kunder, der alene ønsker at placere deres indlån i banken.
 
Siden 2015 har Arbejdernes Landsbank betalt en negativ rente på vores indestående hos Nationalbanken. Det har medført et stigende tab for banken, særligt fordi tilstrømningen af nye kunder til banken er høj, og fordi mange af vores kunder er rigtig gode til at spare op.
 
- Vi har i flere år undladt at sende udgiften for de negative renter videre til vores privatkunder. Nu har den omkostning så desværre nået et omfang, som ikke længere er holdbart for os. Derfor ændrer vi nu på rentevilkårene på private indlånskonti. Det er ikke med vores gode vilje, at vi er nødt til at tage dette skridt. Vi har strakt os langt for at friholde vores kunder for at skulle betale for at have indlån placeret hos os. Men med indførelsen af negative renter i de fleste andre danske banker samt udsigten til, at renteniveauet ikke stiger væsentligt foreløbigt, er det nødvendigt også at gøre det hos os. Pt. taber vi for mange penge på fortsat at modtage et stigende antal kunder, som alene ønsker at placere deres indlån uden at lave yderligere forretninger med os, siger ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank Gert Jonassen.

De nye rentevilkår vil primært få betydning for privatkunder uden NemKonto hos os, og dermed vil et relativt begrænset antal privatkunder blive berørt af dette.

Her er de nye rentevilkår pr. 1. juni 2020

Privatkunder med NemKonto hos os

  • Renten vil være 0% p.a. for det samlede indestående op til 500.000 kr. på indlånskonti (f.eks. lønkonto, budget- og op­spa­rings­kon­ti).
  • Renten vil være -0,75% p.a. for det samlede indestående over 500.000 kr. på indlånskonti (f.eks. lønkonto, budget- og op­spa­rings­kon­ti).

Beregningen foretages pr. dag, men kun de dage, hvor den samlede indlånssaldo er større end 500.000 kr. Det betyder, at der samlet set kan stå op til 500.000 kr. på indlånskonti, uden at kunden skal betale negativ rente. Hvis kunden senere flytter sin NemKonto til en anden bank, så vil beregningen af negative renter begynde fra 1 kr.

Privatkunder uden NemKonto hos os

  • Renten vil være -0,75% p.a. for indestående på indlånskonti (f.eks. lønkonto, budget- og op­spa­rings­kon­ti).

Fremover vil ren­te­tilskriv­nin­gen på ovennævnte indlånskonti ske hvert kvartal i stedet for en gang om året, første gang bliver 30. juni 2020. Det betyder, at evt. negative indlånsrenter også vil blive tilskrevet første gang 30. juni 2020.

Opsparing på pensions- og in­ve­ste­rings­kon­ti

  • Renten vil være 0% p.a. for beløb op til 50.000 kr. på pensions- og in­ve­ste­rings­kon­ti, f.eks. en ratepension eller en al­ders­op­spa­ring.
  • Renten vil være -0,75% p.a. for beløb over 50.000 kr. på pensions- og in­ve­ste­rings­kon­ti – dog kun hvis beløbet ikke er placeret i en puljeordning eller investeret i værdipapirer.

Rentevilkårene på disse konti vil være uændrede

  • Børneopsparing
  • Ak­ties­pa­re­kon­to
  • Konjunk­tur­ud­lig­nings­kon­to
  • Skat­te­be­gun­sti­ge­de konti
  • Om­pri­o­ri­te­rings­kon­ti

Få mere at vide

Ændringerne sker af markeds- og ind­tje­nings­mæs­si­ge årsager i henhold til pkt. 6.1 i vores almindelige for­ret­nings­be­tin­gel­ser.

Hvis der er spørgsmål til ændringerne, eller kunden ønsker rådgivning om eksempelvis investering, er man velkommen til at kontakte filialen eller ringe til os på 38484848.

Relaterede artikler