Forskudsopgørelsen er klar: Tjek disse 4 ting

Konverteringsbølge, buldrende boligmarked og højere ledighed kan påvirke din forskudsopgørelse.

Forskudsopgørelsen er klar: Tjek disse 4 ting

Fra i dag er det muligt for alle at se og rette i sin forskuds­op­gø­rel­se for 2021 på skat.dk, og denne gang er der ekstra god grund til at tjekke, hvad der står trykt på forskuds­op­gø­rel­sen.

2020 har på mange måder været et skelsættende år. Coronakrisen har betydet, at ledigheden er steget, og mange danskere har derfor oplevet, at deres indtægt har ændret sig i årets løb. Flere danskere arbejder også mere hjemmefra end tidligere, hvilket kan betyde, at der bliver pendlet færre dage om ugen - og det har en indvirken på be­for­drings­fradra­get.

Også på boligmarkedet har der været gang i den, hvor 2020 allerede nu har budt på rekordmange bolighandler. Tilmed har 2020 budt på flere mindre kon­ver­te­rings­bøl­ger, hvor boligejerne har opnået markante ren­te­be­spa­rel­ser. Både boligkøbere- og sælgere, og de boligejere, som har nedkonverteret, bør derfor give forskuds­op­gø­rel­sen og rentefradraget et ekstra tjek.

Her er de 4 vigtigste ting, du bør forholde dig til på din forskuds­op­gø­rel­se

1. Har du konverteret dit fastforrentede lån i 2020 eller fået ny rente på dit ren­te­til­pas­ning­s­lån?

Hvis du har omlagt et lån på 1 mio. kr. med afdrag fra en rente på 2 pct. til 1 pct. pr. 1. januar 2021, så sparer du ca. 9.700 kr. i renter ved omlægningen i 2021. Det betyder samtidig, at dit rentefradrag bliver ca. 9.700 kr. mindre i 2021. Da du ikke kan trække renter fuldt fra i skat, men kun med ca. 33 pct., så får du et skattesmæk på ca. 3.200 kr., når du modtager årsopgørelsen for 2021 til marts 2022 - hvis du ikke justerer din forskuds­op­gø­rel­se til den nye virkelighed.

Boligejere med variabelt forrentede lån, som har fået ny rente i løbet af 2020, skal også huske at justere til. Det er især F5- og F3-lånere, som skal være opmærksomme.

Du finder dine nye rente- og bi­drags­ud­gif­ter i det lånedokument fra banken, som du har underskrevet. Rente- og bi­drags­ud­gif­ter til realkreditlån justeres i felt 483 på forskuds­op­gø­rel­sen.

2. Har du købt/solgt bolig i 2020?

Er du en af de mange, der har købt eller solgt en bolig i 2020, så kast et blik på forskuds­op­gø­rel­sen - for så har dine renteudgifter helt sikkert ændret sig.

3. Har din jobsituation ændret sig?

Hvis du går væsentligt op eller ned i løn, bliver arbejdsløs eller går fra at være i arbejde til at modtage pension, er det vigtigt at få tilrettet forskuds­op­gø­rel­sen. Det er især vigtigt, hvis du kommer lige over eller under top­skat­te­græn­sen. Men det kan også have betydning, hvis du i dag får det maksimale be­skæf­ti­gel­ses­fradrag, men fremover får en lavere indtægt, hvor du ikke modtager det maksimale be­skæf­ti­gel­ses­fradrag.

4. Får du længere/kortere til arbejdspladsen eller mere hjemmearbejde?

Hvis du har længere end 12 km til din arbejdsplads, kan du få be­for­drings­fradrag - og det gælder uanset transportform. Hvis længden til arbejdspladsen ændrer sig, eller du fx har mistet dit arbejde eller har mere hjemmearbejde, er det vigtigt at få ændret fradraget på din forskuds­op­gø­rel­se. Især hvis du får kortere vej til din arbejdsplads eller har mere hjemmearbejde, og derved færre dage, hvor du pendler. Du ændrer be­for­drings­fradra­get i felt 417 på forskuds­op­gø­rel­sen.

Relaterede artikler