Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Tilmelding til generalforsamling

Tilmelding til generalforsamling

15. februar 2019
Gå til nyhedsoversigt

Årets generalforsamling afholdes i Tivolis Koncertsal mandag den 11. marts 2019 kl. 19.30.

Sidste frist for tilmelding til generalforsamlingen er torsdag den 7. marts kl. 23.59. - Benyt linket herunder.

Tilmelding til årets generalforsamling.

Ønsker du at få tilsendt "Årsrapport 2018" som pdf-fil, kan du sende en mail til ledelsessekretariatet@al-bank.dk. Du skal blot oplyse aktionærnummer, navn, adresse samt e-mail, så sender vi filen til dig efter den 25. februar. Skriv "Årsrapport" i emnefeltet på mailen.

På gensyn!

Generalforsamlingens dagsorden

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport med revisionspåtegning, jf. vedtægternes § 21, stk. 2, og godkendelse heraf.

 4. Forslag om anvendelse af overskud inden for de i vedtægternes § 22 fastsatte rammer eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

 5. Behandling af fremkomne forslag*.

  5.1. Forslag fra bestyrelsen om ændring af bankens vedtægter
  Ændring af §§ 4, stk. 2 og 17, stk. 3:
  § 4, stk. 2 foreslås ændret således, at den eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at udvide aktiekapitalen forlænges til 14. marts 2022.
  § 17, stk. 3 foreslås ændret således, at antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fremover mindst kan være 4 og højst 10 medlemmer.

  Læs Skematisk oversigt over foreslåede vedtægtsændringer.

 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

  En enig bestyrelse forslår genvalg af:
  • Forbundsformand Per Christensen, Fagligt Fælles Forbund – 3F
  • Forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal
  • Direktør Lars Andersen, AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
  • Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark A/S
  • Formand Lizette Risgaard, Fagbevægelsens Hovedorganisation
  • Gruppeformand Kim Lind Larsen, Fagligt Fælles Forbund – 3F
  • Forbundsformand Kim Simonsen, HK/Danmark
  • Forbundsformand Ole Wehlast, Fødevareforbundet NNF
  • Advokat (H) Christian Riewe, Advokatfirmaet Bjørst.

  Af bankens Årsrapport 2018 og bankens hjemmeside www.al-bank.dk fremgår yderligere informationer om bestyrelsesmedlemmerne, deres kvalifikationer samt oplysninger om ledelseshverv i andre virksomheder.

  Læs information om kandidaterne, deres kvalifikationer samt oplysninger om ledelseshverv i andre virksomheder

 7. Valg af revisor.

* I.h.t. § 16 stk. 2 i bankens vedtægter, er en beslutning om ændring af bankens vedtægter kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital (kvalificeret flertal).