Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Salg af LR Realkredit

Salg af LR Realkredit

11. april 2019
Gå til nyhedsoversigt

Arbejdernes Landsbank A/S gennemfører sammen med de øvrige aktionærer et salg af LR Realkredit A/S til Nykredit A/S. 

Arbejdernes Landsbank har ejet 17 pct. af LR Realkredit siden stiftelsen af selskabet i 1959 under navnet Landsbankernes Reallånefond.

Ved gennemførelsen af salget forventer Arbejdernes Landsbank at opnå en kursgevinst på ca. 100 mio. kr. Salget er betinget af myndighedernes godkendelse.

Såfremt den endelige gennemførelse af salget sker i 2019, forventes overskud før skat at lande for hele regnskabsåret 2019 i niveauet 375-425 mio. kr. mod tidligere forventet 275-325 mio. kr.

”Vi har haft et godt ejerskab af LR Realkredit, men vi har også erkendt, at et realkreditselskab kræver en vis størrelse, så selskabets obligationsudstedelser kan rates og dermed opnå de bedste priser for låntagerne. Med LR's markedsandel på under 1 pct. af det samlede realkreditudlån i Danmark er det derfor den helt rigtige beslutning at sælge selskabet til en aktør, der både har volumen og rating og dermed kan skabe de bedste vilkår for LR's kunder,” siger Gert R. Jonassen, ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank og bestyrelsesmedlem i LR Realkredit.

Fakta om LR Realkredit

LR Realkredit er Danmarks mindste realkreditinstitut og står for under 1 pct. af realkreditlånet i Danmark. LR formidler bl.a. realkreditlån til forskellige typer af alment byggeri, familie-, ældre- og ungdomsboliger. Dertil kommer realkreditfinansiering til støttede friplejehjem, private andelsboligforeninger, ejendomme til sociale, kulturelle eller undervisningsmæssige formål samt domicilejendomme for organisationer og foreninger.