Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Finanstilsynets hvidvaskinspektion i Arbejdernes Landsbank

Finanstilsynets hvidvaskinspektion i Arbejdernes Landsbank

18. oktober 2018
Gå til nyhedsoversigt

Finanstilsynet har foretaget en rutinemæssig hvidvaskinspektion i Arbejdernes Landsbank på lige fod med øvrige banker. Arbejdernes Landsbank bekræftes i at have gennemført væsentlige tiltag til forebyggelse af hvidvask. Banken får en række påbud, som banken har taget til efterretning og er i gang med at sikre efterlevelsen af.

Finanstilsynet foretog 13. og 14. marts 2018 en inspektion af hvidvaskområdet i Arbejdernes Landsbank. Finanstilsynet bekræfter, at Arbejdernes Landsbank har gennemført væsentlige tiltag til forebyggelse af hvidvask. De påbud banken har fået er overvejende formelle forhold bla. bankens risikovurdering, politikker og organisering på hvidvaskområdet i henhold til kravene, som løbende skærpes.

”Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde og forløb med Finanstilsynet i forbindelse med inspektionen, og vi oplever en klar anerkendelse af, at vi har gennemført væsentlige tiltag og har et fornuftigt setup til forebyggelse af hvidvask. Påbuddene relaterer sig primært til beskrivelserne af f.eks. bankens politikker på hvidvaskområdet. Finanstilsynets redegørelse og de fem påbud tager vi naturligvis til efterretning og har gennemført de nødvendige tilretninger og vil sikre efterlevelse af disse”, siger ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank Gert R. Jonassen.

Fortsat massiv indsats for at forebygge hvidvask

Arbejdernes Landsbank har de seneste år gjort en massiv indsats og gennemført væsentlige tiltag, der styrker forebyggelsen af hvidvask og sikrer, at reglerne på området overholdes overalt i banken.

”Arbejdernes Landsbank prioriterer hvidvaskområdet utrolig højt og - som Finanstilsynet også bekræfter – har vi de seneste år forstærket indsatsen betydeligt. Det har vi blandt andet gjort ved at sikre en risikobaseret og systematisk tilgang på området, sikre den nødvendige kompetenceudvikling blandt vores medarbejdere og i det hele taget tilføre området mere opmærksomhed og flere ressourcer – f.eks. har vi fordoblet antallet af medarbejdere, der varetager denne vigtige opgave fra centralt hold. Der er ingen tvivl om, at hvidvasklovgivningen og kravene til praktisering er omfattende og ændrer sig løbende. Samtidigt finder de kriminelle hele tiden på nye måder at hvidvaske penge på. Det stiller høje krav til os om hele tiden at forbedre os, og med de seneste tiltag sikrer vi, at vi er fuldstændig på omgangshøjde med de gældende krav på området”, siger Gert R. Jonassen.

Læs redegørelsen fra Finanstilsynet.