Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation

Renteændring

26. september 2014
Gå til nyhedsoversigt

Som følge af Nationalbankens nedsættelse af indskudsbevisrentesatsen den 5. september 2014 med 0,1 procentpoint har Arbejdernes Landsbank nedsat rentesatsen tilsvarende på indlån og udlån, som har rentevilkår baseret på indskudsbevisrentesatsen. Renteændringen er trådt i kraft med virkning fra samme dato.

Af markeds- og omkostningsmæssige årsager varsles en nedsættelse af rentesatserne på en række øvrige indlånsprodukter med op til 0,25 procentpoint, gældende fra 27. oktober 2014. FormueFlex-produkterne nedsættes dog kun med op til 0,1 procentpoint.

De ændrede rentesatser kan ses i AL-NetBank og på kontoudskrifter pr. ikrafttrædelsesdagen.

Bankens filialer giver gerne information om de nye satser.