Gå til indhold PrivatErhvervDigital signering Gå til navigation
Stabsmedarbejder

Stabsmedarbejder

Vi har en lang række specialistfunktioner, der skal understøtte vores filialer med faglig eskpertise, og sikre udviklingen i bankens forretning fremadrettet. Det betyder bl.a., at hver enkelt stabsfunktion skal være med til at udvikle eksisterende forretningsgange og også sikre, at banken overholder den gældende lovgivning på området. 

Stabsmedarbejder

Jobbet som stabsmedarbejder

Frihed under ansvar, gode udviklingsmuligheder, stor specialistviden og kompetent ledelse er kerneområder for jobs i vores stabe. 

Som stabsmedarbejder kommer du til at arbejde i en funktion, hvor din specialistviden bliver værdsat, og vi ser din viden som et element, der kan være med til udvikle banken yderligere.

Vi ønsker at være kendt for vores høje faglighed både i organisationen og blandt vores eksterne samarbejdspartnere, og derfor vil du også opleve, at din fortsatte udvikling er vigtig for os.

Kompetencer

Som medarbejder i en af vores stabe, er det vigtigt, at du har stærke faglige kompetencer, men samtidig har de rette personlige kompetencer.

Faglige kompetencer

Vi vægter faglighed højt i Arbejdernes Landsbank, så det er vigtigt, at du har den rette uddannelse bag dig, dvs. typisk en videregående uddannelse på kandidatniveau eller en HD.

Du forstår at bruge din viden og dine kompetencer i hverdagen, så det skaber værdi for dine kunder og i sidste ende for banken.

Personlige kompetencer

Dine personlige kompetencer er også vigtige. Du er god til at samarbejde og tale med forskellige kunder, ligesom du som person er opsøgende og ser nye muligheder.

Lige så vigtigt er det, at du kan efterleve den adfærd, der sikrer vores kunder den gode kundeoplevelse:

  • Ansvarlig
  • Nærværende
  • Enkel.

Læs mere om den ansvarlige, nærværende og enkle kundeoplevelse.

Udvikling

Vi er overbevist om, at faglig og personlig udvikling er afgørende for, at vi kan blive ved med at drive en god bank, og derfor har vi også stort fokus på udvikling og uddannelse af alle vores medarbejdere og ledere.

Omdrejningspunktet for din udvikling er den årlige PU-samtale, hvor du sammen med din leder sætter fokus på, hvad der giver dig værdi i jobbet, og hvor du skal udvikle dig det kommende år.

Et væsentligt element i PU-samtalen er en værdidialog, der skal afklare, hvad der primært giver dig værdi i jobbet. Værdidialogen bruges til at få afstemt forventningerne til fremtiden og som afsæt til at fastlægge dine job- og udviklingsmål for det kommende år.

Vi tilbyder mange faglige kurser og har altid for øje, hvordan du som medarbejder kan udvikle din faglige ekspertise i forhold til det job, du beskæftiger dig med.

Ud over de faglige kurser tilbyder vi også hvert år flere kurser med fokus på din personlige udvikling, og du vil i samarbejde med din leder til din PU-samtale vurdere, om der er nogle kurser, der er relevante for din udvikling.

Kontakt

Kontakt

Selvbetjening

Selvbetjening