Information til jobansøgere

I forbindelse med rekruttering hos Arbejdernes Landsbank behandler vi dine per­so­nop­lys­nin­ger som anført nedenfor. Arbejdernes Landsbank er dataansvarlig med hensyn til de per­so­nop­lys­nin­ger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Vi behandler de oplysninger, herunder per­so­nop­lys­nin­ger, som er indeholdt i din ansøgning og dit CV med henblik på at evaluere din ansøgning. Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder følsomme per­so­nop­lys­nin­ger, som fx oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fag­for­e­nings­med­lem­skab, seksualitet, hel­breds­op­lys­nin­ger mv.

Såfremt den pågældende stilling kræver, at du gennemfører per­son­lig­hed­s­tests eller lignende, vil du blive informeret herom, når vi har behandlet din ansøgning. Resultaterne af sådanne tests behandles fortroligt, og indgår i vores bedømmelse af din ansøgning. Resultaterne vil blive slettet efter eva­lu­e­rings­pro­ces­sen er afsluttet, eller når det ikke længere er relevant at opbevare.

Hvis du tilbydes ansættelse i Arbejdernes Landsbank, vil du blive bedt om, at aflevere kopi af din straffeattest. Denne vil naturligvis også blive behandlet fortroligt.

Når du ansøger om at blive en del af Arbejdernes Landsbank, giver du dit samtykke til, at Arbejdernes Landsbank behandler din ansøgning, CV samt relevante bilag, forud for eventuelt indgåelse af et an­sæt­tel­ses­for­hold.

Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning kan det være, at vi indhenter referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer, såfremt du har givet dit samtykke dertil.

Hvis du bliver tilbudt en stilling hos Arbejdernes Landsbank, vil din ansøgning samt yderligere per­so­nop­lys­nin­ger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen, blive en del af din personlige personalemappe hos os.

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere per­so­nop­lys­nin­ger, der indsamles i forbindelse med re­k­rut­te­rings­pro­ces­sen, i en periode på 3 måneder efter vores afslag.

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet som led i ansøgningen eller i løbet af re­k­rut­te­rings­pro­ces­sen. Til­ba­ge­kal­del­se af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du sende en mail til HR@al-bank.dk.

Du har ret til at få indsigt i de per­so­nop­lys­nin­ger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine per­so­nop­lys­nin­ger begrænses, at dine per­so­nop­lys­nin­ger berigtiges, såfremt dette er nødvendigt, eller at dine per­so­nop­lys­nin­ger i visse tilfælde slettes.

Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine per­so­nop­lys­nin­ger og bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Såfremt du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, eller såfremt du har eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine per­so­nop­lys­nin­ger, er du velkommen til at kontakte os på HR@al-bank.dk.

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine per­so­nop­lys­nin­ger, kan du kontakte os på DPO@al-bank.dk. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, København.

Se også