Arbejdernes Landsbank som arbejdsplads

Arbejdernes Landsbank som arbejdsplads

Vores DNA

Personalepolitik

Mød vores ledelse

Arbejdernes Landsbank som arbejdsplads

I Arbejdernes Landsbank driver vi en sund bank med en solid økonomi og med stor respekt for vores kunder, for hinanden og for samfundet omkring os. Vi er fokuserede på både etisk og fagligt at være et fyrtårn i vores sektor. Og et eftertragtet sted at skabe en karriere. Vi arbejder med en flad, gennemsigtig organisation og et stærkt fokus på dedikerede medarbejdere og samarbejde. Det er vores overbevisning, at et sundt og udviklende arbejdsmiljø går hånd i hånd med ambitionen om at drive en af landets bedste banker til gavn for både kunder og medarbejdere.

Arbejdernes Landsbank er blandt Danmarks seks største pengeinstitutter med ca. 330.000 kunder, 61 filialer og ca. 1.100 medarbejdere. Kundegrundlaget er privatkunder, mindre og mellemstore virksomheder samt foreninger og faglige organisationer.

video Play

Vores kultur: Sammen kan vi noget særligt

Vores værdier

Vi arbejder sammen på et fundament af fællesskab og holdånd, der går på tværs af hele banken. Vi er ét hold, der arbejder for kundens bedste, og vi går mindre op i, hvem der modtager roserne. For vi ved, at vores resultater skyldes vores fælles indsats.

Vi er åbne for kunder og forretninger. Vi lytter til hinanden og lader os inspirere af nye måder at gøre tingene på. Vi er nysgerrige og er ikke bange for at fejle, men lærer og udvikler os i stedet. Vi er nysgerrige på nye strømninger og søger altid at være relevante. Vi garanterer faglighed i uformelle rammer, og vi møder vores kunder i øjenhøjde.

Vi driver bank på en ordentlig og ansvarlig måde. Du kan regne med os, og vi kan regne med hinanden. I praksis betyder det, at vores rådgivning altid tager udgangspunkt i kundens ønsker og behov. Kundens bedste kommer altid først. Ansvarlig rådgivning kommer altid før salg - også selv om det betyder, at en forretningsmulighed kan glippe. Vi gør os særligt umage med, at ingen kunder forlader et møde uden at have forstået, hvad vi har rådgivet om.

Personalepolitik

I Arbejdernes Landsbank har vi vores egen overenskomst med HK. Det betyder dog ikke, at vores overenskomst er helt anderledes end på det øvrige finansområde. Vi har den samme grundlæggende aftale, som Finansforbundet tilbyder sine medlemmer, men vores egen overenskomst betyder, at der er mulighed for tillægsaftaler.

Fast løn, god pension, tilbud på ferielejligheder og meget mere

Ud over den faste månedsløn har du som i andre pengeinstitutter

  • 6 ugers ferie
  • 5 omsorgsdage
  • et ekstra ferietillæg.

Attraktiv bonusordning

Bonusordningen i Arbejdernes Landsbank udbetales én gang årligt, og beregnes som procentdel af din årsløn. Størrelsen af bonussen afhænger at tre faktorer:

  • bankens årsregnskab
  • filialens/afdelingens målopfyldelse
  • målopfyldelse af dine personlige mål.

Attraktiv pensionsordning

Vores pensionsordning har vi i PFA Pension. Det sikrer en fornuftig pension og yderligere en række gode forsikringer, du kan vælge til.

Omfattende sundhedsforsikring

Sundhedsforsikringen giver dig mulighed for bl.a. at få betalt læge- og hospitalsbehandling, efterbehandling og hjemmehjælp.

Forebyggende sundhedsforsikring via Falck Healthcare

Ordningen indeholder forebyggende behandlinger hos kiropraktor, fysioterapeut, massør og zoneterapeut.

Tandforsikring

Med tandforsikringen kan du bl.a. få dækket fyldninger, rodbehandlinger, parodontosebehandling, røntgenoptagelser og bedøvelse. Almindelige undersøgelser og tandrensninger er ikke omfattet af forsikringen.

Andre personalegoder

Men ikke nok med det - du får også en række andre personalefordele i forhold til forsikringer, boligfinansiering, valuta, handel med værdipapirer og renten på dine konti og dine lån.

Ferieboliger

Gennem banken kan du leje yderst attraktive ferieboliger i ind- og udland til en fordelagtig pris.

Sociale aktiviteter

Arbejdernes Landsbank prioriterer det sociale liv højt. I de fleste afdelinger afholdes der sommerfest, julefrokost og andre lignende aktiviteter.

Desuden har du mulighed for at deltage i forskellige sportsaktiviteter gennem bankens idrætsforening (ALI). Via ALI arrangeres der cirka hvert andet år et landsstævne, hvor du har mulighed for at møde kollegaer fra andre landsdele og afdelinger.

Personaleforeninger

Arbejdernes Landsbanks Idrætsforening (ALI)

ALI er bankens tilbud til alle ansatte om fysisk udfoldelse i form af forskellige sportsgrene. I øjeblikket tilbydes bowling, cykling, fitness, golf og løb.

Kunstforening

Kunstforeningens formål er at skabe interesse og forståelse for kunst. Foreningen køber i løbet af året diverse billeder, skulpturer o.l., der efterfølgende udloddes til medlemmerne.

Golfspillere i Arbejdernes Landsbanks Forening (GALF)

Foreningens formål er at afholde golf-matcher for golfspillende medarbejdere/pensionister i Arbejderens Landsbank samt deres ægtefæller/samlever.

Klubben arrangerer en årlig match (klubmesterskab), som afholdes på Sct. Knuds-banen i Nyborg. Herudover arrangeres en årlig forårsmatch et eller andet sted i Danmark.

AL-SENIORER

AL-SENIORER er en klub for medarbejdere over 60 år, pensionister eller efterlønsmodtager.

Klubbens formål er, at

  • bevare de sociale relationer mellem tidligere og nuværende kollegaer
  • gennemføre kulturelle arrangementer for klubbens medlemmer
  • bevare kontakten til Arbejdernes Landsbank.

Arbejdernes Landsbank har med sin ambitiøse strategi "Bæredygtig bank" sat samfundsansvar og bæredygtighed øverst på dagsordenen. Se mere i denne video:

video Play

Vi vil være blandt de mest bæredygtige banker

Mød ledelsen

I Arbejdernes Landsbank tror vi på, at en åben og tilgængelig ledelse giver både det tryggeste og mest dynamiske arbejdsmiljø i hverdagen, de gladeste medarbejdere og i sidste ende de mest tilfredse kunder. Der er højt til loftet og kort til toppen, for kun på den måde kan vi optimalt udnytte alle de gode ressourcer og kompetencer, der er til stede på alle trin af organisationen.

Organisationsdiagram

Direktionen

Ordførende direktør Gert R. Jonassen
Siden sin tiltræden som ordførende direktør i 2005, har Gert R. Jonassen stået i spidsen for det generationsskifte, som Arbejdernes Landsbank har gennemgået de seneste år, og som har været med til at tegne en ny, stærk profil af banken i det danske banklandskab. Gert stopper som ordf. direktør i april 2023, men fortsætter i bestyrelsen hos Vestjysk Bank.

 

Viceordførende direktør Jan W. Andersen
Jan Walther Andersen har siden 2011 med ordførende direktør Gert R. Jonassen stået i spidsen for den stærke udvikling af Arbejdernes Landsbank. Til april 2023 overtager Jan posten som adm. direktør i banken. Jan har bl.a. det overordnede ansvar for områderne Markets og Treasury.

 

Bankdirektør Frank Mortensen
Frank Mortensen kom til Arbejdernes Landsbank i 2020 som CFO og har siden 1. maj 2021 været en del af den 5 mand store direktion. Med ansvar for kapital- og balancestyring, regnskab, rapportering og analyse er det hans overordnede ansvar at tegne banken udadtil og sikre grønne tal på bundlinjen. Frank har en fortid som viceadministrerende direktør og CFO i Skandia.


Bankdirektør Simon Sinding Jørgensen
Simon indtrådte i direktionen i 2021 og har det overordnede ansvar for områderne HR, IT og forretningsudvikling. Han er med til at sætte kursen for, hvor Arbejdernes Landsbank skal bevæge sig hen – bl.a. gennem digitalisering og udvikling af nye innovative koncepter og løsninger. Simon har tidligere været strategi- og forretningsudviklingsudviklingsdirektør i Arbejdernes Landsbank.

 

Bankdirektør Svend Randers
Svend har været en del af direktionen i Arbejdernes Landsbank siden 2021. Gennem sin +35 år lange karriere i banken med ansvar for bl.a. filialdrift og daglig ledelse har han en bred indsigt i og stærk forståelse for de dynamikker, der er i sektoren - både hos kunder og medarbejdere. Svends overordnede ansvarsområde er forretningen.

 

Gry BandholmBankdirektør Gry Bandholm
Gry Bandholm er nyeste medlem af direktionen fra 1. oktober 2022. Hun er også den første kvinde i bankens direktion. Gry har været i Arbejdernes Landsbank siden 2011, primært som risikoansvarlig og leder af kreditrisikoområdet. I januar 2022 fik hun titel af vicedirektør med ansvar for koncernens risikostyringsfunktion.