Arbejdernes Landsbank som arbejdsplads

Arbejdernes Landsbank som arbejdsplads

Vores DNA

Personalepolitik

Mød vores ledelse

Arbejdernes Landsbank som arbejdsplads

I Arbejdernes Landsbank driver vi en sund bank med en solid økonomi og med stor respekt for vores kunder, for hinanden og for samfundet omkring os. Vi er fokuserede på både etisk og fagligt at være et fyrtårn i vores sektor. Og et eftertragtet sted at skabe en karriere. Vi arbejder med en flad, gennemsigtig organisation og et stærkt fokus på dedikerede medarbejdere og samarbejde. Det er vores overbevisning, at et sundt og udviklende arbejdsmiljø går hånd i hånd med ambitionen om at drive en af landets bedste banker til gavn for både kunder og medarbejdere.

Arbejdernes Landsbank er blandt Danmarks seks største pengeinstitutter med ca. 330.000 kunder, 70 filialer og ca. 1.100 medarbejdere. Kundegrundlaget er privatkunder, mindre og mellemstore virksomheder samt foreninger og faglige organisationer.

video Play

Vores kultur: Sammen kan vi noget særligt

Vores DNA

I Arbejdernes Landsbank arbejder vi i fællesskab på tværs af organisationen for at sikre, at vores kunder får en god kundeoplevelse. Og vi vil som medarbejdere indfri dette via konkret adfærd og derigennem bevise, at vi ikke blot siger, at vi handler ansvarligt, nærværende og enkelt, men at vi også gør det i praksis.

Ansvarlig

 • Vi minder os selv og hinanden om, at alle kunder er gode kunder.
 • Vi er imødekommende, møder kunderne med et smil og giver alle en ordentlig og kompetent behandling.
 • Med afsæt i kundens behov leverer vi altid den bedst tænkelige service, rådgivning og løsning for vores kunder.

Nærværende

 • Vi bidrager alle til at sikre fremdrift i sager, projekter og rådgivningsforløb.
 • Vi sørger for hurtig og løbende orientering om forløbet, hvis kunden får ny rådgiver.
 • Vi lever os ind i kundens situation, og er proaktive over for vores kunder.

Enkel

 • Vi forbereder os til møder, så vi kan give vores klare anbefaling.
 • Vi kommunikerer altid med kunderne så det matcher deres krav og forventninger.
 • Vi giver altid kunden flere muligheder for at møde os (tid og sted/platform).
 • Vi følger reglerne men glemmer aldrig at bruge vores sunde fornuft.

Personalepolitik

I Arbejdernes Landsbank har vi vores egen overenskomst med HK. Det betyder dog ikke, at vores overenskomst er helt anderledes end på det øvrige finansområde. Vi har den samme grundlæggende aftale, som Finansforbundet tilbyder sine medlemmer, men vores egen overenskomst betyder, at der er mulighed for tillægsaftaler.

Fast løn, god pension, tilbud på ferielejligheder og meget mere

Ud over den faste månedsløn har du som i andre pengeinstitutter

 • 6 ugers ferie
 • 5 omsorgsdage
 • et ekstra ferietillæg.

Attraktiv bonusordning

Bonusordningen i Arbejdernes Landsbank udbetales én gang årligt, og beregnes som procentdel af din årsløn. Størrelsen af bonussen afhænger at tre faktorer:

 • bankens årsregnskab
 • filialens/afdelingens målopfyldelse
 • målopfyldelse af dine personlige mål.

Attraktiv pensionsordning

Vores pensionsordning har vi i PFA Pension. Det sikrer en fornuftig pension og yderligere en række gode forsikringer, du kan vælge til.

Omfattende sundhedsforsikring

Sundhedsforsikringen giver dig mulighed for bl.a. at få betalt læge- og hospitalsbehandling, efterbehandling og hjemmehjælp.

Forebyggende sundhedsforsikring via Falck Healthcare

Ordningen indeholder forebyggende behandlinger hos kiropraktor, fysioterapeut, massør og zoneterapeut.

Tandforsikring

Med tandforsikringen kan du bl.a. få dækket fyldninger, rodbehandlinger, parodontosebehandling, røntgenoptagelser og bedøvelse. Almindelige undersøgelser og tandrensninger er ikke omfattet af forsikringen.

Andre personalegoder

Men ikke nok med det - du får også en række andre personalefordele i forhold til forsikringer, boligfinansiering, valuta, handel med værdipapirer og renten på dine konti og dine lån.

Ferieboliger

Gennem banken kan du leje yderst attraktive ferieboliger i ind- og udland til en fordelagtig pris.

Sociale aktiviteter

Arbejdernes Landsbank prioriterer det sociale liv højt. I de fleste afdelinger afholdes der sommerfest, julefrokost og andre lignende aktiviteter.

Desuden har du mulighed for at deltage i forskellige sportsaktiviteter gennem bankens idrætsforening (ALI). Via ALI arrangeres der cirka hvert andet år et landsstævne, hvor du har mulighed for at møde kollegaer fra andre landsdele og afdelinger.

Personaleforeninger

Arbejdernes Landsbanks Idrætsforening (ALI)

ALI er bankens tilbud til alle ansatte om fysisk udfoldelse i form af forskellige sportsgrene. I øjeblikket tilbydes bowling, cykling, fitness, golf og løb.

Kunstforening

Kunstforeningens formål er at skabe interesse og forståelse for kunst. Foreningen køber i løbet af året diverse billeder, skulpturer o.l., der efterfølgende udloddes til medlemmerne.

Golfspillere i Arbejdernes Landsbanks Forening (GALF)

Foreningens formål er at afholde golf-matcher for golfspillende medarbejdere/pensionister i Arbejderens Landsbank samt deres ægtefæller/samlever.

Klubben arrangerer en årlig match (klubmesterskab), som afholdes på Sct. Knuds-banen i Nyborg. Herudover arrangeres en årlig forårsmatch et eller andet sted i Danmark.

AL-SENIORER

AL-SENIORER er en klub for medarbejdere over 60 år, pensionister eller efterlønsmodtager.

Klubbens formål er, at

 • bevare de sociale relationer mellem tidligere og nuværende kollegaer
 • gennemføre kulturelle arrangementer for klubbens medlemmer
 • bevare kontakten til Arbejdernes Landsbank.

Arbejdernes Landsbank har med sin ambitiøse strategi "Bæredygtig bank" sat samfundsansvar og bæredygtighed øverst på dagsordenen. Se mere i denne video:

video Play

Vi vil være blandt de mest bæredygtige banker

Mød ledelsen

I Arbejdernes Landsbank tror vi på, at en åben og tilgængelig ledelse giver både det tryggeste og mest dynamiske arbejdsmiljø i hverdagen, de gladeste medarbejdere og i sidste ende de mest tilfredse kunder. Der er højt til loftet og kort til toppen, for kun på den måde kan vi optimalt udnytte alle de gode ressourcer og kompetencer, der er til stede på alle trin af organisationen.

Organisationsdiagram

Direktionen

Ordførende direktør Gert R. Jonassen
Siden sin tiltræden som ordførende direktør i 2005, har Gert R. Jonassen stået i spidsen for det generationsskifte, som Arbejdernes Landsbank har gennemgået de seneste år, og som har været med til at tegne en ny, stærk profil af banken i det danske banklandskab. Gert R. Jonassen er blandt meget andet bestyrelsesformand for Bankernes EDB Central - BEC.

 

 

Viceordførende direktør Jan W. Andersen
Jan Walther Andersen står, sammen med ordførende direktør Gert R. Jonassen, i spidsen for den fortsatte stærke udvikling af Arbejdernes Landsbank. Jan Walther Andersen har bl.a. det overordnede ansvar for områderne likviditet, økonomi og regnskab.

 

 

Bankdirektør Simon Sinding Jørgensen
Simon indtrådte i direktionen i 2021 og har det overordnede ansvar for områderne HR, IT og forretningsudvikling. Han er med til at sætte kursen for, hvor Arbejdernes Landsbank skal bevæge sig hen – bl.a. gennem digitalisering og udvikling af nye innovative koncepter og løsninger. Simon har tidligere været strategi- og forretningsudviklingsudviklingsdirektør i Arbejdernes Landsbank.

 

 

Bankdirektør Svend Randers
Svend har været en del af direktionen i Arbejdernes Landsbank siden 2021. Gennem sin lange karriere i banken  med ansvar for bl.a. filialdrift og daglig ledelse har han en bred indsigt i og stærk forståelse for de dynamikker, der er i sektoren - både hos kunder og medarbejdere. Svends overordnede ansvarsområde er forretningen.

 

 

 Bankdirektør Frank Mortensen
Frank Mortensen startede som CFO i Arbejdernes Landsbank i 2020 og har siden 1. maj 2021 været en del af den 5 mand store direktion. Det er hans overordnede ansvar at være med til at styrke den strategiske udvikling af banken, tegne banken udadtil og sikre grønne tal på bundlinjen. Frank har en fortid som viceadministrerende direktør og CFO i Skandia.