Arbejdernes Landsbank som arbejdsplads

I Arbejdernes Landsbank driver vi en sund og solid bank med respekt for vores kunder, hinanden og samfundet omkring os.

Arbejdernes Landsbank som arbejdsplads

 Vi er fokuserede på både etisk og fagligt at være et fyrtårn i vores sektor og et eftertragtet sted at skabe en karriere. Vi har en flad organisation og et stærkt fokus på dedikerede medarbejdere og samarbejde. Det er vores overbevisning, at et sundt og udviklende arbejdsmiljø går hånd i hånd med ambitionen om at drive en af landets bedste banker til gavn for både kunder og medarbejdere.

Arbejdernes Landsbank er blandt Danmarks seks største pen­ge­in­sti­tut­ter med over 350.000 kunder, 61 filialer og ca. 1.100 medarbejdere. Kun­de­grund­la­get er privatkunder, mindre og mellemstore virksomheder samt foreninger og faglige organisationer.

Vores kultur: Sammen kan vi noget særligt

Vi arbejder sammen på et fundament af fællesskab og holdånd, der går på tværs af hele banken. Vi er ét hold, der arbejder for kundens bedste, og vi går mindre op i, hvem der modtager roserne. For vi ved, at vores resultater skyldes vores fælles indsats. Vi er åbne for kunder og forretninger. Vi lytter til hinanden og lader os inspirere af nye måder at gøre tingene på. Vi er nysgerrige og er ikke bange for at fejle, men lærer og udvikler os i stedet. Vi er nysgerrige på nye strømninger og søger altid at være relevante. Vi garanterer faglighed i uformelle rammer, og vi møder vores kunder i øjenhøjde.

Sammen kan vi noget særligt

Personalepolitik

I Arbejdernes Landsbank har vi vores egen overenskomst med HK. Det betyder dog ikke, at vores overenskomst er helt anderledes end på det øvrige finansområde. Vi har den samme grundlæggende aftale, som Finansforbundet tilbyder sine medlemmer. Men vores egen overenskomst betyder, at der er mulighed for tillægsaftaler.

Fast løn, god pension, tilbud på fe­ri­e­lej­lig­he­der og meget mere

Ud over fast månedsløn har du ligesom i andre pen­ge­in­sti­tut­ter:

  • 6 ugers ferie
  • 5 omsorgsdage
  • Ekstra ferietillæg

Vores pen­sions­ord­ning har vi i PFA Pension. Det sikrer en fornuftig pension og yderligere en række gode forsikringer, du kan vælge til.

Omfattende sund­heds­for­sik­ring

Sund­heds­for­sik­rin­gen giver dig mulighed for bl.a. at få betalt læge- og ho­spi­tals­be­hand­ling, ef­ter­be­hand­ling og hjemmehjælp.

Forebyggende sund­heds­for­sik­ring via Falck Healthcare

Ordningen indeholder forebyggende behandlinger hos kiropraktor, fysioterapeut, massør og zoneterapeut.

Tandforsikring

Med tand­for­sik­rin­gen kan du bl.a. få dækket fyldninger, rod­be­hand­lin­ger, pa­ro­don­to­se­be­hand­ling, rønt­gen­op­ta­gel­ser og bedøvelse. Almindelige undersøgelser og tandrensninger er ikke omfattet af forsikringen.

Andre personalegoder

Men ikke nok med det - du får også en række andre per­so­na­le­for­de­le i forhold til forsikringer, bo­lig­fi­nan­si­e­ring, valuta, handel med værdipapirer og renten på dine konti og dine lån.

Ferieboliger

Gennem banken kan du leje attraktive ferieboliger i ind- og udland til en fordelagtig pris.

Sociale aktiviteter

Arbejdernes Landsbank prioriterer det sociale liv højt. I de fleste afdelinger afholdes der sommerfest, julefrokost og andre lignende aktiviteter.

Desuden har du mulighed for at deltage i forskellige sport­sak­ti­vi­te­ter gennem bankens idrætsforening (ALI). Via ALI arrangeres der cirka hvert fjerde år et landsstævne, hvor du har mulighed for at møde kollegaer fra andre landsdele og afdelinger.

Mød ledelsen

I Arbejdernes Landsbank tror vi på, at en åben og tilgængelig ledelse giver et trygt og dynamisk arbejdsmiljø, tilfredse medarbejdere og i sidste ende de mest tilfredse kunder. Der er højt til loftet og kort til toppen. På den måde kan vi optimalt udnytte alle de gode resurser og kompetencer på alle trin i organisationen.

Jan Walther Andersen har siden 2011 været en del af direktionen i parløb med tidligere ordf. direktør Gert R. Jonassen. I april 2023 overtog Jan posten som øverste, ad­mi­ni­stre­ren­de, direktør i banken. 

Se også