Erhvervsrådgiveren

Vores kundeportefølje af erhvervskunder indeholder små og mellemstore erhvervskunder - og du skal være kundernes kompetente sparringspartner i forhold til de økonomiske udfordringer, som de står over for.

Læs om jobbet som erhvervsrådgiver og mød Jacob Leth Pedersen, Erhvervscenter Midt, Aarhus

Som er­hvervs­rå­d­gi­ver får jeg alle de faglige udfordringer, jeg har brug for

Arbejdernes Landsbank har skruet kraftigt op for ambitionerne på er­hvervs­om­rå­det de seneste år. Banken har i dag 6 erhvervscentre, hvor der er et stærkt fagligt miljø. Jacob Leth Pedersen kom til banken i Aarhus i marts 2013.

- Som er­hvervs­rå­d­gi­ver får jeg alle de faglige udfordringer, som jeg har brug for. Der er ikke to virksomheder, der er ens og har brug for det samme. Mine kompetencer kommer blandt andet i spil, når virksomheder og ejerkredse vil drøfte anlægs- og drifts­fi­nan­si­e­ring og ønsker god sparring, inden de skal tage beslutninger og vælge løsninger. Og jeg synes, det er ekstra spændende, når jeg skal med ind over et ge­ne­ra­tions­skif­te eller et virk­som­heds­op­køb. Her er der mange muligheder for at lave den rigtige konstruktion og finansiering, siger Jacob, der senest har læst HD 2. del i ekstern regnskab og øko­no­mi­styr­ring.

- Jeg har alle slags virksomheder i min kun­depor­te­føl­je, og jeg kan især godt lide at rådgive håndværks- og pro­duk­tions­virk­som­he­der. Jeg har blandt andet en stor fiskegrossist, som sælger fisk til mange store supermarkeder i Danmark samt restauranter. I det engagement har jeg fået mange interessante opgaver som er­hvervs­rå­d­gi­ver, siger Jacob, der i øvrigt selv er lystfisker i sin fritid.

Jacob har primært små og mellemstore virksomheder i sin portefølje, og der er plads til flere. Derfor laver han og 2-3 er­hvervskol­le­ger også jævnligt opsøgende aktiviteter for at få nye erhvervskunder ind i banken.

- Banken rykker kraftigt på er­hvervs­om­rå­det i disse år. Som er­hvervs­rå­d­gi­ver oplever jeg, at jeg har stor frihed til at planlægge min egen dag, og jeg har formentlig mere indflydelse på mit eget arbejde og på rådgivningen af kunderne, end jeg ville have i en større bank.

Arbejdernes Landsbank ønsker langvarige kun­de­re­la­tio­ner, som baseres på tillid og en ægte interesse for virksomhederne og menneskerne bag. Udgangspunktet er kundernes behov, ikke bankens salg.

Kontakt Jacob

Du er velkommen til at ringe eller sende en mail, hvis du har et spørgsmål til Jacob.

  • Ring 38 48 39 37
  • Send en mail 

Se også