Andelsboligrådgiveren

Andelsboligrådgiveren

I Arbejdernes Landsbank har vi et af Danmarks bedste tilbud til andelsboligforeninger. Derfor har vi i en række filialer ansat en særlig andelsboligrådgiver, der har et specielt kendskab til andelsboligmarkedet.

Læs om jobbet som andelsboligrådgiver og mød andelsboligrådgiver René Hyrpel, Andelsboligcentret.

Jobbet har alle de facetter, jeg synes er spændende

René Hyrpel startede som andelsboligrådgiver i Arbejdernes Landsbank i 2013, men finansverdenen er langt fra ny for den 59-årige amagerkaner. Han har nemlig mere end 30 år bag sig fra sin tid i Danske Bank, hvor han har arbejdet med både ledelse, andels- og ejerboligområdet, foreninger og erhverv. Den solide erfaring og dybe indsigt i bankverdenen kan han nu med fordel bruge i jobbet som andelsboligrådgiver.

-Det bedste ved at være andelsboligrådgiver i Arbejdernes Landsbank er, at jobbet har alle de facetter, jeg synes er spændende og har arbejdet med de sidste 30 år. Jeg bliver dagligt udfordret både fagligt og personligt. Det sætter jeg stor pris på. Og så synes jeg, det er fantastisk at være i en bank, hvor andelsbolig fylder så meget, fordi det netop er en af bankens spidskompetencer. Vores stærke andelsboligkoncept betyder, at vi kan være rigtig skarpe, når vi rådgiver vores kunder. Vi har fx en omfattende blåstemplingsmodel, som gør, at vi lynhurtigt kan afgøre, om foreningen har en sund økonomi, og om vi ønsker at yde lån i den enkelte andel.

Som andelsboligrådgiver er René dagligt i kontakt med mange forskellige typer af mennesker lige fra private kunder og foreningskunder til bestyrelsesmedlemmer, advokater, administratorer og ikke mindst egne kolleger.

- At tale og mødes med så mange forskellige mennesker kræver, at man er både udadvendt og omstillingsparat, og det er netop en af de facetter ved jobbet, som jeg rigtig godt kan lide. Det er den menneskelige kontakt og glæden ved at rådgive og hjælpe i forskellige situationer, som gør, at jeg holder rigtig meget af mit job. Og bedst er det i de situationer, hvor man virkelig kan være med til at gøre en forskel. Det kan fx være at sikre, at en andelsboligforening kan få skabt økonomisk grundlag for at gennemføre et renoveringsprojekt eller sikre, at en andelsboligkunde ikke køber katten i sækken i en dybt forgældet andelsboligforening.

- Udover at holde møder med bestyrelser, samarbejdspartnere og filialer, så er en af mine daglige opgaver også at rådgive mine kolleger om andelsforeningerne og kundernes muligheder for at købe bolig i dem. Jeg rådgiver også foreningerne omkring deres lånemuligheder mv. Der er utrolig mange forskellige opgaver at tage fat på, og der er aldrig to dage, der er ens. Den ene dag kan det være kundemøder, som optager min tid, mens det næste dag kan være at holde et oplæg for bestyrelsen i en andelsforening, besøge en filial eller vurdere en forenings låneansøgning eller investeringsmuligheder. Fælles for opgaverne er, at de alle handler om mennesker – om at opbygge relationer og skabe dialog.

- Det bedste ved Arbejdernes Landsbank er uden tvivl vores værdier. Når jeg skal ud til andelsboligforeninger og fremlægge vores tilbud for bestyrelserne, er jeg altid stolt af at kunne sige, at jeg kommer fra Arbejdernes Landsbank. Vi gør forretning på et ordentligt grundlag, og det er en stor tilfredsstillelse at stå foran en bestyrelse og fortælle om banken. Jeg får utrolig mange succesoplevelser på den konto. 

René Hyrpel er 59 år og andelsboligrådgiver i Arbejdernes Landsbank på Amager. Han startede i filialen i 2013 efter at have været ansat 32 år i Danske Bank. I løbet af sin lange karriere i bankverdenen har René arbejdet med alt lige fra ledelse og kunderådgivning til foreningsarbejde og erhverv, og har derudover haft det overordnede ansvar for forskellige filialer.

René er født og opvokset på Amager og bor i dag i Kastrup sammen med sin kone. Hans lange liv på Amager betyder, at han er tæt knyttet til området og kender hver en afkrog.

Når René ikke er på arbejde i banken, bruger han helst sin tid sammen med familien – og meget gerne det nyeste familiemedlem, barnebarnet på 3 år. Dog bliver der også afsat god tid til familiens øvrige medlemmer. Hver tirsdag bliver der nemlig holdt familiemiddag med både børn, svigerbørn, børnebørn og oldemor.

Når muligheden byder sig, tager han og konen gerne på ferie – såvel korte smutture som længerevarende.

Du skal være med til at fastholde og udvide vores portefølje af andelsboligforeninger

Som andelsboligrådgiver skal du have en viden på A/B-området, så du kan løse alle arbejdsopgaver inden for området, og du skal være i stand til at vejlede og oplære kollegaer på alle niveauer.

Dine arbejdsopgaver er f.eks.

  • udarbejdelse af analyser og vurderinger af andelsboligforeningers økonomi inkl. vurdering af værdien af bygninger mv. - Kort sagt et samlet billede af foreningens aktiver/passiver, der skal være med til at sikre foreningen en god og kompetent rådgivning.
  • tilrettelægge eksterne aktiviteter, der skal være med til at øge bankens forretningsomfang samt øge kendskabet til Arbejdernes Landsbank som en bank for andelsboligforeninger og dens medlemmer.
  • være kunderådgiver for din egen kundeportefølje af privatkunder - typisk kunder, der selvfølgelig bor i en andelsbolig og har en aktiv rolle i foreningen, f.eks. i bestyrelsen.
  • samarbejde med bankens centrale boligfunktion om at videreudvikle vores koncept til andelsboligforeninger.