Andelsboligrådgiveren

I Arbejdernes Landsbank har vi et af Danmarks bedste tilbud til andelsboligforeninger. Derfor har vi en række andelsboligrådgivere, der er specialister i andelsboligmarkedet.

Læs om jobbet som andelsboligrådgiver og mød andelsboligrådgiver René Hyrpel, Boligforeningscentret.

Jobbet har alle de facetter, jeg synes er spændende

René Hyrpel startede som an­dels­bo­li­g­rå­d­gi­ver i Arbejdernes Landsbank i 2013, men finansverdenen er langt fra ny for den 59-årige amagerkaner. Han har nemlig mere end 30 år bag sig fra sin tid i Danske Bank, hvor han har arbejdet med både ledelse, andels- og ejer­bo­lig­om­rå­det, foreninger og erhverv. Den solide erfaring og dybe indsigt i bankverdenen kan han bruge i jobbet som an­dels­bo­li­g­rå­d­gi­ver.

-Det bedste ved at være an­dels­bo­li­g­rå­d­gi­ver i Arbejdernes Landsbank er, at jobbet har alle de facetter, jeg synes er spændende og har arbejdet med de sidste 30 år. Jeg bliver dagligt udfordret både fagligt og personligt. Det sætter jeg stor pris på. Og så synes jeg, det er fantastisk at være i en bank, hvor andelsbolig fylder så meget, fordi det netop er en af bankens spids­kom­pe­ten­cer. Vores stærke an­dels­bo­lig­kon­cept betyder, at vi kan være rigtig skarpe, når vi rådgiver vores kunder. Vi har fx en omfattende blåstem­plings­mo­del, som gør, at vi lynhurtigt kan afgøre, om foreningen har en sund økonomi, og om vi ønsker at yde lån i den enkelte andel.

Som an­dels­bo­li­g­rå­d­gi­ver er René dagligt i kontakt med mange forskellige typer af mennesker lige fra private kunder og for­e­nings­kun­der til be­sty­rel­ses­med­lem­mer, advokater, ad­mi­ni­stra­to­rer og ikke mindst egne kolleger.

- At tale og mødes med så mange forskellige mennesker kræver, at man er både udadvendt og om­stil­lings­pa­rat, og det er netop en af de facetter ved jobbet, som jeg rigtig godt kan lide. Det er den menneskelige kontakt og glæden ved at rådgive og hjælpe i forskellige situationer, som gør, at jeg holder rigtig meget af mit job. Og bedst er det i de situationer, hvor man virkelig kan være med til at gøre en forskel. Det kan fx være at sikre, at en an­dels­bo­lig­for­e­ning kan få skabt økonomisk grundlag for at gennemføre et renove­rings­pro­jekt eller sikre, at en an­dels­bo­lig­kun­de ikke køber katten i sækken i en dybt forgældet an­dels­bo­lig­for­e­ning.

- Udover at holde møder med bestyrelser, sam­ar­bejds­part­ne­re og filialer, så er en af mine daglige opgaver også at rådgive mine kolleger om an­dels­for­e­nin­ger­ne og kundernes muligheder for at købe bolig i dem. Jeg rådgiver også foreningerne omkring deres lånemuligheder mv. Der er utrolig mange forskellige opgaver at tage fat på, og der er aldrig to dage, der er ens. Den ene dag kan det være kundemøder, som optager min tid, mens det næste dag kan være at holde et oplæg for bestyrelsen i en andelsforening, besøge en filial eller vurdere en forenings låneansøgning eller in­ve­ste­rings­mu­lig­he­der. Fælles for opgaverne er, at de alle handler om mennesker – om at opbygge relationer og skabe dialog.

- Det bedste ved Arbejdernes Landsbank er uden tvivl vores værdier. Når jeg skal ud til an­dels­bo­lig­for­e­nin­ger og fremlægge vores tilbud for bestyrelserne, er jeg altid stolt af at kunne sige, at jeg kommer fra Arbejdernes Landsbank. Vi gør forretning på et ordentligt grundlag, og det er en stor til­freds­stil­lel­se at stå foran en bestyrelse og fortælle om banken. Jeg får utrolig mange suc­ces­op­le­vel­ser på den konto. 

Kontakt René 

Du er velkommen til at ringe eller sende en mail, hvis du har et spørgsmål til René.

Se også