Mød ledelsen

Mød ledelsen

Ledelsesgruppen i Arbejdernes Landsbank består af direktionen, 4 vicedirektører, 3 forretningsdirektører samt 7 direktører med hvert deres ansvarsområde.

I Arbejdernes Landsbank tror vi på, at en åben og tilgængelig ledelse giver både det tryggeste og mest dynamiske arbejdsmiljø i hverdagen, de gladeste medarbejdere og i sidste ende de mest tilfredse kunder. Der er højt til loftet og kort til toppen, for kun på den måde kan vi optimalt udnytte alle de gode ressourcer og kompetencer, der er til stede på alle trin af organisationen. 

Organisationsdiagram

Mød ledelsen

Direktionen

Ordførende direktør Gert R. Jonassen
Siden sin tiltræden som ordførende direktør i 2005, har Gert R. Jonassen stået i spidsen for det generationsskifte, som Arbejdernes Landsbank har gennemgået de seneste år, og som har været med til at tegne en ny, stærk profil af banken i det danske banklandskab. Gert R. Jonassen er blandt meget andet bestyrelsesformand for Bankernes EDB Central - BEC.

Bankdirektør Jan W. Andersen
Jan Walther Andersen står, sammen med ordførende direktør Gert R. Jonassen, i spidsen for den fortsatte stærke udvikling af Arbejdernes Landsbank. Jan Walther Andersen har bl.a. det overordnede ansvar for områderne likviditet, økonomi og regnskab.

Vicedirektører

 Svend Randers
Forretning

 Simon Sinding Jørgensen

 Signe T. Kreiner

 Lone Kjærgaard

 

Forretningsdirektørerne har ansvaret for filialerne

undefined Forretningsdirektør Susanne Bechsgaard

undefined Forretningsdirektør Ulrik Stærmose

 Forretningsdirektør Ronni Tønder

Forretningsdirektørerne har det overordnede ansvar for driften i bankens produktionscentre og de i alt 70 filialer, der er fordelt over hele landet. Forretningsdirektørerne er det vigtige bindeled mellem ledelsen og bankens filialer og mellem filialerne indbyrdes. Som sparringspartner for filialdirektørerne rejser de landet tyndt for at hjælpe med alt fra forretningsudvikling til løbende effektiviseringer i filialernes arbejdsprocesser.

 

Direktører med faglige kompetencer

undefinedIT Direktør Bent Bøjden
Som direktør for IT-afdelingen står Bent Bøjden i spidsen for den løbende udvikling og implementering af topmoderne og ofte markedsførende digitale løsninger, som udgør en vigtig livsnerve i banken for medarbejdere såvel som for kunder. Bent Bøjden spiller en central rolle i den fortsatte udvikling af BEC's funktioner.

undefinedBranding og Kommunikationsdirektør Peter Froulund
Integreret markedskommunikation, fokus på employer branding, profilering via en række stærke sponsorater og stadig større synlighed og profilering af banken i medier og presse er elementer i den kommunikations- og marketingstrategi, som Peter Froulund har det overordnede ansvar for. Han har desuden været en central figur i udviklingen af bankens univers omkring "Sunde Værdier".

undefinedHR direktør Finn Hansen
Arbejdernes Landsbank har en stærk, positiv identitet som arbejdsplads, og målinger af trivslen i banken viser en meget høj grad af tilfredshed blandt medarbejderne. Finn Hansen står i spidsen for den fortsatte udvikling af de egenskaber, der gør banken unik som arbejdsplads, sådan at banken også fremover vil kunne tiltrække og fastholde de allerbedste medarbejdere i branchen.

undefinedKreditdirektør Jesper Kaltoft Karlsen
Som direktør for Kreditafdelingen har Jesper Kaltoft Karlsen det daglige ansvar for kreditgivningen i banken, hvilket indbefatter ansvar for udformning og implementering af bankens kreditpolitik, overvågning og opfølgning på kreditporteføljen, sikre korrekt værdiansættelse af udlån, forestå sparring og undervisning på kreditområdet m.v., for at fastholde en fremadrettet sund og bæredygtig udlånsmæssig vækst for banken.

undefinedØkonomidirektør Leif Klinge
Som direktør for Driftsøkonomisk kontor i Arbejdernes Landsbank, har Leif Klinge ansvaret for den daglige ledelse af alt vedrørende bankens regnskaber og løbende drift, og er med til at sikre, at banken hele tiden lever op til sine egne høje standarder for sund og bæredygtig bankdrift.


undefinedFormuedirektør Peter Normand

Som formuedirektør har Peter Normand ansvar for investering, pension, bolig og kapitalforvaltning. Områderne omfatter forvaltning af bankens pensionspuljer, fuldmagtsaftaler samt øvrige porteføljeaftaler, hvor banken forvalter kundernes midler. Desuden har Peter Normand ansvar for at støtte op om den helhedsrådgivning, der sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om kundens økonomi.