Tegnings- og for-midlingsprovision

I overensstemmelse med bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel kan det oplyses, at Arbejdernes Landsbank modtager tegningsprovisioner og formidlingsprovisioner ved handel med investeringsforeningsbeviser og lignende fra nedenstående samarbejdspartnere.

Kvalitetsforbedrende services

Arbejdernes Landsbank modtager løbende for­mid­lings­pro­vi­sion for rådgivnings- og execution only-kunder, som investerer i in­ve­ste­rings­be­vi­ser fra en eller flere af bankens sam­ar­bejds­part­ne­re. Til gengæld for at modtage denne for­mid­lings­pro­vi­sion, tilbyder vi vores kunder en række kva­li­tets­for­bed­ren­de services.
Læs mere
  • Oversigt over formidlingsprovision

    Se en oversigt over formidlingsprovision i procent for investeringsforeningsbeviser