Tegnings- og formidlingsprovision

Tegnings- og formidlingsprovision

I overensstemmelse med bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel kan det oplyses, at Arbejdernes Landsbank modtager tegningsprovisioner og formidlingsprovisioner ved handel med investeringsforeningsbeviser og lignende fra nedenstående samarbejdspartnere.

Kvalitetsforbedrende services

Arbejdernes Landsbank modtager løbende formidlingsprovision for rådgivnings- og execution only-kunder, som investerer i investeringsbeviser fra en eller flere af bankens samarbejdspartnere. Til gengæld for at modtage denne formidlingsprovision, tilbyder vi vores kunder en række kvalitetsforbedrende services.

Læs mere

Oversigt over provisioner ved værdipapirhandel pr. 1.1. 2021

Samarbejdspartner Tegningsprovision Formidlingsprovision
SparInvest 0,00 % 0,00 % - 0,50 %
BankInvest 0,00 % 0,00 % - 0,55 %
SydInvest 0,00 % 0,00 % - 0,75 %
Maj Invest 0,00 % 0,00 % - 0,75 %
SEB 0,00 % 0,00 % - 0,60 %
Linde & Partners Kapitalrådgivning A/S 0,00 % 0,00 % - 0,50 %

Se en oversigt over formidlingsprovision i procent for investeringsforeningsbeviser