Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Tegnings- og formidlingsprovisioner

I overensstemmelse med bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel kan det oplyses, at Arbejdernes Landsbank modtager tegningsprovisioner og formidlingsprovisioner ved handel med investeringsforeningsbeviser og lignende fra nedenstående samarbejdspartnere.

Kvalitetsforbedrende service

Arbejdernes Landsbank modtager løbende formidlingsprovision for rådgivnings- og execution only-kunder, som investerer i investeringsbeviser fra en eller flere af bankens samarbejdspartnere. Til gengæld for at modtage denne formidlingsprovision, tilbyder vi vores kunder en række kvalitetsforbedrende services. - Læs mere om Kvalitetsforbedrende service.

Oversigt over provisioner ved værdipapirhandel pr. 17.1. 2019

Samarbejdspartner Tegningsprovision Formidlingsprovision
SparInvest 0,00 % 0,00 % - 0,50 %
Lindinger Advisor Ltd. 0,50 %  
BankInvest 0,00 % 0,00 % - 0,75 %
SydInvest 0,00 % 0,00 % - 0,85 %
Danske Invest 0,00 % 0,34 % - 0,62 %
Maj Invest 0,00 % 0,00 % - 0,75 %
SEB 0,00 % - 1,00 % 0,00 % - 0,60 %
Linde & Partners Kapitalrådgivning A/S 0,00 % 0,00 % - 0,75 %

Se en oversigt over formidlingsprovision og  årlige omkostninger i procent (ÅOP) for de enkelte investeringsforeningsbeviser: Oversigt over ÅOP for investeringsforeninger.